Oposicions de Mestre d'Educació Infantil

Mestre d'Educació Infantil

Oposició Oposició Duración del curso 1 Any
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

Acadèmia d'oposicions de Mestre d'Educació Infantil

T'agraden els nens? Sempre has volgut treballar a prop d'ells? Ara tens l'oportunitat; presenta't a les properes proves d'oposicions a Mestre d'Educació Infantil.

21.12.22 - Convocades 1.129 places de Mestre d'educació infantil a Catalunya. Termini de presentació de sol·licituds del 16/01/23 al 10/02/23. RESOLUCIÓ EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

Comença a preparar l'oposició ara i aconsegueix la teva plaça!.

Treballa de mestre amb nens fins a sis anys, organitzant i tractant les activitats diàries, identificant i tractant possibles problemes d'aprenentatge i/o desenvolupament del nen, orientant a les famílies.

Aprovant les oposicions et garanteixes un lloc de treball amb unes condicions laborals úniques.

Aquest curs et prepara per afrontar amb èxit les proves de les oposicions de Mestre d'Educació Infantil. Disposa de tot el temari actualitzat, professors especialitzats, test i simulacres d'examen.

L'Acadèmia de preparació a oposicions Aulacat, utilitza un mètode de formació personalitzat per a cada alumne, ja que ens adaptem a la disponibilitat i necessitats particulars.

L'Acadèmia d'Aulacat compta amb un grup de professionals altament qualificats i disposats a ajudar-te durant tot el procés acadèmic, oferint sempre les millors tècniques i eines per a que assoleixis l'èxit.

icono desplegable videos SELECCIÓ DE VÍDEOS MOSTRA DEL CURS
video aulacat
curso online
icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

Curs dirigit a diplomats i graduats en mestre que vulguin optar a una plaça al sistema públic d'Ensenyament.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

1- Tenir la Nacionalitat Espanyola o ser membre de la Unió Europea.

2- Tenir complerts els 18 anys d'edat i no excedir l'edat de jubilació.

3- Estar en possessió de la diplomatura de mestre, diplomat en professorat d'educació general bàsica, mestre d'ensenyament primari.

4- No patir malaltia, ni estar afectat per les limitacions físiques o psíquiques que impedeixin l'acompliment de les corresponents funcions.

5- No haver estat separat del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'acompliment de la funció pública.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

Tema 1. Característiques generals del nen i la nena fins als sis anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvolupament infantil en el primer any de vida. El paper dels adults

Tema 2. El desenvolupament psicomotor en els nens i nenes fins als sis anys. La psicomotricitat en el currículum de l'educació infantil. La sensació i percepció com a font de coneixements. L'organització sensorial i perceptiva. La intervenció educativa

Tema 3. El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament afectiu en els nens i nenes de zero a sis anys. Aportacions de diferents autors. La conquesta de l'autonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa.

Tema 4. El nen descobreix als altres. Procés de descobriment, de vinculació i acceptació. L'escola com a institució socialitzadora. El paper del centre d'Educació Infantil en la prevenció i intervenció amb nens i nenes en situació de risc social. Principals conflictes de la vida en grup.

Tema 5. Desenvolupament cognitiu fins als sis anys. El coneixement de la realitat. L'observació i exploració del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels principals conceptes.

Tema 6. Influència dels principals corrents pedagògics i psicològics en l'educació infantil. Visió actual de les seves aportacions. Experiències renovadores rellevants. Valoració crítica.

Tema 7. La família com a primer agent de socialització. La transformació de la funció educativa de la família al llarg de la història. Expectatives familiars respecte a l'educació infantil. Període d'adaptació dels nens i nenes al centre educatiu. Relacions entre la família i l'equip docent.

Tema 8. Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, higiene i activitat infantil. Prevenció d'accidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció educativa.

Tema 9. Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. Trastorns infantils relacionats amb l'alimentació. Les hores de menjar com a moments educatius.

Tema 10. L'educació sexual en l'etapa infantil. Descobriment i identificació amb el propi sexe. La construcció dels rols masculí i femení. Estratègies educatives per evitar la discriminació de gènere.

Tema 11. Consecució de les capacitats generals de l'etapa mitjançant els objectius i continguts de les àrees del currículum d'educació infantil.

Tema 12. Principis d'intervenció educativa en educació infantil. L'enfocament globalitzador. Sentit i significativitat de l'aprenentatge. Una metodologia basada en l'observació i en l'experimentació. La seva concreció en el marc del projecte curricular.

Tema 13. La programació en el primer cicle d'educació infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada per als nens i nenes de zero a tres anys.

Tema 14. La programació en el segon cicle d'educació infantil. Objectius, continguts i propostes metodològiques més adequades per a aquest cicle. Les diferents unitats de programació. La continuïtat entre l'educació infantil i primària. Mesures curriculars i vies de coordinació.

Tema 15. La funció del mestre o mestra en educació infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre el nen i l'educador. El mestre com a membre de l'equip educatiu i en la seva relació amb les famílies.

Tema 16. L'organització dels espais i del temps. Criteris per a una adequada distribució i organització especial i temporal. Ritmes i rutines quotidianes. L'avaluació dels espais i del temps.

Tema 17. Equipament, material didàctic i materials curriculars en educació infantil. Selecció, utilització i avaluació dels recursos materials

Tema 18. El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de l'expressió. La comunicació no verbal. Problemes més freqüents en el llenguatge infantil.

Tema 19. L'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua en l'educació infantil. Tècniques i recursos per a la comprensió i l'expressió oral. La intervenció educativa en el cas de llengües en contacte.

Tema 20. La literatura infantil. El conte: el seu valor educatiu. Criteris per seleccionar, utilitzar i narrar contes orals o escrits. Activitats a partir del conte. La biblioteca d'aula.

Tema 21. L'educació musical en educació infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris de selecció de les activitats musicals. Els recursos didàctics. El folklore popular.

Tema 22. Evolució de l'expressió plàstica en els nens i nenes. Elements bàsics del llenguatge plàstic. Objectius, continguts, materials, activitats, estratègies metodològiques i d'avaluació de l'expressió plàstica. Models i estereotips.

Tema 23. L'expressió corporal. El gest i el moviment. L'expressió corporal com a ajuda en la construcció de la identitat de l'autonomia personal. El joc simbòlic i joc dramàtics. Les activitats dramàtiques.

Tema 24. La influència de la imatge en el nen. La lectura i interpretació d'imatges. El cinema, la televisió i la publicitat. Criteris de selecció i utilització de materials audiovisuals i de les noves tecnologies en l'educació infantil.

Tema 25. Formació de capacitats relacionades amb el desenvolupament logicomatemàtic. Recursos didàctics i activitats adequades a l'etapa d'educació infantil.

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distáncia des de la teva casa, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centro/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line se centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

Durant tot el període formatiu, el teu tutor i el teu preparador sempre que ho sol·licitis faran un seguiment dels teus progressos, reforcessin la teva formació amb materials complementaris, si ho necessites, avaluessin els teus avanços, resoldran tots els teus dubtes (en un termini màxim de 24h laborables).

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i mes potents eines formatives disponibles al mercat, el Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació, és una zona privada per als estudiants que nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centro/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és responsive, podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone… etc i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone...

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions