Avís Legal

De acuerdo con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), del Reglamento General UE 2016/679 de 26 de abril de 2016 de Protección de Datos, y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de  Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales; ponemos en su conocimiento la siguiente información:

1. Informació General

S'informa que el titular del lloc web és:
Nom comercial: Escola Superior d'Adults d'ara endavant, Aulacat
Raó social: Ceasfor Tarragona S.L.
C.I.F. B43739762
Adreça: Avda Catalunya Nº 47-49 43002 Tarragona
Telèfon: 977 25 27 95
Domini: aulacat.cat
Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2. Condicions d'ús de la pàgina web

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'usuari és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d'aquestes CONDICIONS GENERALS D'ÚS, vigents al moment de l'accés, que demanem que llegeixi detingudament. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i d'operar en ell.

L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no necessita subscripció o registre previs. No obstant això, per utilitzar determinats serveis, especialment per a la matriculació en els nostres cursos, i tenir accés restringit al Campus Virtual, pot sol·licitar-se la subscripció prèvia i l'emplenament de formularis. Aquests casos seran identificats degudament, i s'indicaran a cada moment els procediments que cal seguir per dur a terme el registre corresponent. Tot el relatiu a aquests serveis i accessos restringits quedarà subjecte a normativa interna de la Aulacat , que serà obligat complir per part de tots els usuaris.

L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web d'acord amb la bona fe, les normes d'ordre públic, aquestes condicions generals d'ús i, si escau, les condicions específiques d'ús que siguin aplicables. L'accés al nostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que causi a tercers o a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents als estipulats en aquestes condicions d'ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Aquesta pàgina web conté enllaços o hiperenlaces que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així, doncs, Aulacat no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin a les pàgines web esmentades ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, la Aulacat queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tot tipus que puguin derivar-se de la utilització de pàgines web alienes a la nostra pàgina web.

3. Política de Privacitat

De conformitat amb l'establert en el Reglament General UE 2016/679 de 26 d'abril de 2016 de Protecció de Dades (RGPD), Aulacat titular del lloc web, informa a l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Aulacat i sota la seva responsabilitat.

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptats per Aulacat amb la finalitat de:
Informar sobre cursos de formació, publicacions o altres serveis que poguessin resultar de l'interès de l'usuari.
Facilitar la prestació dels serveis proporciona a través d'aquest lloc web

Pots consultar el text integro de la política de privadesa al següent enllaç:

Consultar la Política de Privacitat

4. Limitació de la responsabilitat

Posant a la disposició de l'usuari aquesta pàgina web, volem oferir-li tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, amb la màxima diligència en la prestació d'aquests serveis i continguts i en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, encara que la Aulacat ha adoptat les mesures de seguretat que permet l'estat actual de la tecnologia, no pot garantir l'absència absoluta de virus o elements lesius i, en conseqüència, queda exonerada de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte.

Aulacat no assumeix cap responsabilitat derivada, o que pugui derivar-se, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.

Malgrat haver pres totes les precaucions necessàries per proporcionar informacions actuals i exactes en el lloc web, Aulacat no pot garantir l'actualització de tota la informació facilitada ni la falta d'errors o omissions.

Les opinions aparegudes en les publicacions, revistes i articles accessibles des del lloc web pertanyen als seus respectius autors. Així mateix, Aulacat no assumeix cap responsabilitat per la informació i els continguts de tot tipus accessibles des del lloc web que hagin estat facilitats per tercers i, especialment, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus vinculats al que s'ha dit anteriorment i que puguin produir-se per (i) absència o deficiències de la informació facilitada als usuaris, la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (iii) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (iv) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i (v) en general, l'incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que siguin aplicables.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web i és l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic o jurídic advers, a més de la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, i l'usuari s'obliga a mantenir indemne a Aulacat per qualssevol reclamacions derivades, directa o indirectament, dels fets, sense perjudici de les relacions contractuals entre les parts que es derivin de la matriculació en qualsevol dels nostres estudis.

Aulacat garanteix el compliment de les obligacions derivades de la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, com a prestadora de serveis d'aquesta societat.

Aulacat es reserva el dret de suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.

5. Drets de propietat intel·lectual

Aulacat és titular o licenciataria, si escau, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d'aquesta pàgina web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots els elements que configuren l'aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que formen el lloc web, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programes, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació i els codis font de les pàgines web.

Aulacat autoritza expressament la reproducció per a ús privat dels continguts d'aquesta pàgina web. No obstant això, Aulacat manifesta que, per alimentar-se de moltes aportacions desinteressades, aquesta autorització no inclou la reproducció, transformació i en general qualsevol altra forma d'explotació, pel procediment que sigui, dels continguts del lloc web, quan sigui amb finalitat comercial o lucrativa.

Excepte l'autorització per a ús privat esmentada en el paràgraf anterior, o que es permeti explícitament una altra cosa, l'accés al lloc web no implica la concessió de cap tipus de permís, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels seus continguts.

Aulacat no assumirà cap responsabilitat que pugui derivar-se de qualsevol alteració o manipulació d'aquesta pàgina web per part de tercers.

L'establiment d'enllaços per part de tercers no implica l'existència de cap tipus d'associació entre Aulacat i els seus titulars.

6. Condicions generals de contractació

La contractació dels serveis acadèmics oferts per mitjà de la pàgina web aulacat, suposen l'acceptació de les següents condicions generals de la contractació.

Aulacat ofereix, per mitjà de la seva pàgina web, serveis d'educació a distància i online. La docència dels cursos o programes formatius s'imparteixen al seu Campus Virtual, d'acord amb una metodologia didàctica pròpia dirigida a respondre a les necessitats educatives de persones que es formen al llarg de la vida.

El centre Aulacat té com a objectiu impartir cursos de:
Formació no reglada
Preparació d'oposicions
Cursos no oficials de preparació per a proves lliures.

Consulta les condicions de contractació completes al següent enllaç:

Condicions Generals

7. Cookies i IPs

L'usuari accepta l'ús de cookies i seguiments de IPs. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments de IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.

Per consultar el text integro la nostra política de cookies pots accedir a través del següent enllaç:

Política de Cookies

8. Competència Judicial

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic (https://www.confianzaonline.es/wp-content/uploads/2018/05/Codigo_Etico_CONFIANZA_ONLINE.pdf), en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es).

9. Modificació de l'Avís Legal

Aulacat es reserva el dret a modificar el present avís legal, per adaptar-ho a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.