Què és Aulacat?

L'Acadèmia i Escola Superior d'Adults Aulacat disposa d'una amplia varietat de títols per a la formació, tant presencial a Tarragona i Girona, com online, integrada per professionals de tots els sectors formatius. AULACAT està especialitzat en Formació Professional, Vigilants de Seguretat en totes les especialitats, oposicions i totes les proves d’accés a diferents branques formatives.

AULACAT compta amb professors especialitzats en cada àrea, professors d’Universitat, de Cicles Formatius, directius d’empreses de seguretat, professors de les Forces i Cossos de Seguretat Pública. Tots ells compten amb una àmplia experiència docent impartint formació presencial conforme a un estudiat model didàctic A8, i amb un acurat sistema de estudi en la formació on-line, dirigit a satisfer les necessitats formatives de persones que busquen un entorn d'aprenentatge RESPONSABLE I SEGUR.

Posem a disposició dels nostres alumnes un material didàctic i un equip de treball amb una àmplia experiència educativa, que es preocupa de la qualitat de l'ensenyança i està en continu desenvolupament i expansió per oferir el millor servei.

El treball continu i constant per obtenir els millors resultats han fet que podem assolir amb èxit el nostre objectiu: l'accés de a la major part de persones a la funció pública i la dotació de professionals millor formats per a les empreses.

Qui som?

El centre de formació AULACAT, empresa fundada al 1999, té com a principal objectiu la professionalització de la formació específica dels sectors en que estem especialitzats. Està integrada per llicenciats, doctorats i diplomats amb una àmplia experiència en el sector formatiu, impartint formació conforme a un estudiat model didàctic A8, dirigit a satisfer les necessitats formatives de persones que busquen un entorn d’aprenentatge responsable i segur.

Les quatre àrees que conformen l’activitat que desenvolupa AULACAT són:

 • La preparació d’oposicions.
 • La impartició de cursos professionals dirigits a l'obtenció, per torn lliure, de títols de Formació Professional atorgats per l’Administració Pública.
 • La preparació de Diplomes Professionals per a la Seguretat Privada, mitjançant una ensenyança pràctica que capacita per obtenir un lloc de treball, per a promocionar-se o reciclar-se professionalment, en l’àmbit dels sectors públic i privat.
 • Els cursos específics per accedir a una titulació de la ESO o l’accés a Cicles Formatius i Universitat.

Posem a la disposició dels nostres alumnes un material didàctic i un equip de treball amb una àmplia experiència educativa, que cuida la qualitat de l’ensenyament i està en continu desenvolupament i expansió per oferir el millor servei. Les modalitats d’ensenyament són el mètode semi presencial i a distància.

La tasca contínua i constant per obtenir els millors resultats han fet que podem assolir amb èxit el nostre objectiu: l’accés de la major part de persones a la funció pública i la dotació dels professionals millor formats per a les empreses.

El nostre mètode ens diferencia i avala. Amb ell tindràs:

 • Preparador especialitzat.
 • Un seguiment personalitzat per a cada alumne.
 • Una atenció per part de professionals en la matèria.
 • El material més actualitzat i ampli del mercat.
 • Informació detallada de les convocatòries.
 • Formació en els últims programes informàtics utilitzats per l’Administració Pública.


La nostra missió, la nostra visió i els nostres valors

La nostra missió Aulacat Acadèmia i Escola Superior d'Adults
 • Formar als alumnes d’acord amb les exigències normatives i professionals.
 • Orientar als alumnes per tal d’afavorir la seva integració en el món laboral.
 • Acompanyar als alumnes durant tota la seva formació.
 • Assolir l’èxit educatiu dels alumnes.
 • Professionalitzar la nostra docència en els àmbits en els que estem especialitzats.

La nostra visió

 • La inserció laboral de l’alumnat sigui alta.
 • La continuïtat d’estudis sigui un fet habitual i majoritari.
 • L’ús de les diferents tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) sigui una pràctica habitual en tots els àmbits de la docència, per tal de formar persones que puguin incorporar-se a la societat amb un alt grau d’autonomia.
 • La formació en valors es converteixi en una pràctica educativa diària.
 • La formació permanent i la innovació com a signe d’identitat del centre.

Els nostres valors
 • Tractament individual dels alumnes per tal d’adaptar-nos a les seves necessitats.
 • Estímul de la iniciativa dels alumnes i professors per tal de millorar els resultats, tant personals, acadèmics com d’ambient de convivència al centre.
 • Promovent la diversitat que permeti la inclusivitat de tothom a la igualtat d’oportunitats.
 • Utilitzar el plaer del coneixement com a eina educativa.

Aulacat col·labora en fer accessible la informació sobre formació en el mitjans d'internet:
cursosgirona.blogspot.com.es - Blog de cursos a Girona
cursosgirona.blogspot.com.es - Blog de cursos a Tarragona
blocs.tinet.cat/cursos - Blog de formación

Atenció al client

Ajuda'ns a millorar i fes-nos arribar els teus comentaris o sol·licituds:
Sol·licituds d'Informació: referent al servei, tarifes, permisos d'enregistrament, o qualsevol altra informació addicional que necessitis.
Suggeriments: envia'ns qualsevol millora del servei de metro Bilbao que creguis convenient.
Queixes: si vols comunicar-nos una incidència, com pugui ser el mal funcionament del servei, instal·lacions, o fer-nos qualsevol aportació.
Reclamacions: si necessites contactar-nos per reclamar un cobrament indegut, indemnització o dany material.

Garanties

SGS ISO 9001 SGS ISO 9001
L'Escola Superior d'Adults Aulacat, té avalada i certificada la formació mitjançant el certificat ISO 9001/2008, per l'Empresa 'SGS Société Générale de Surveillance SA', som de les pocs centres de formació del sector reconeguts amb aquest certificat.
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
L'escola Superior d'Adults, Aulacat, aquesta autoritzada per el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Direcion General d'Administració de Seguretat i pel Ministeri de l'Interior (CNP) per a la impartició de cursos de seguretat privada, amb data del 21 d'abril de 2008.
Universidad de Nebrija Universidad de Nebrija
Aulacat és representant institucional de la Universitat de Nebrija des de l'any 2015, distribuint l'oferta formativa de l'entitat pel territori nacional, graus, masters i cursos d'extensió universitària.
Confianza Online Confianza Online
Aulacat està adherida al sistema de regulació CONFIANÇA ONLINE que sirve para garantizar la seguridad tanto en los campos como en las reclamaciones de nuestros clientes. La confianza online se ocupa de la misma regulación para el comercio electrónico, igual que tenemos el arbitraje de consumo para la regulación del comercio tradicional.
Formacion bonificada Formacion bonificada
A Aulacat impartim Formació Bonificada per a les empreses i els seus treballadors, a través dels plans formatius i ajudes de la Fundació Tripartita per a la Formació en l'Ocupació, gestionant nosaltres tots els tràmits i dissenyant plans formatius a mesura.
Actic Actic
Aulacat és centre col·laborador oficial ACTIC: acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació. ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Actic Actic
10% de descompte amb el Carnet Jove. Si tens menys de 30 anys forma't a Aulacat amb molts avantatges: atenció personalitzada, formació més econòmica, tutor individualitzat, etc.

També estem autoritzats per l'Institut de Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya (Mossos d'Esquadra) i pel Ministeri d'Interior (CNP) per a la impartició de cursos de seguretat privada, en data del 21 d'abril de 2008.

A més a més, comptem amb:

 • Més de 14 anys formant Professionals
 • Més de 12.000 alumnes han passat pels nostres centres de tot Catalunya
 • Més de 1.200 m2 d’aules formatives
 • Més de 40 cursos d’oposicions, de Formació Professional, Vigilants de Seguretat, Escortes, Vigilants d’explosius, …

Sens dubte, tots els nostres cursos són impartits pels professionals millor qualificats, llicenciats i doctorats en la matèria, personal de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, directius d'empreses de seguretat, ex funcionaris i funcionaris en actiu que ens assessoren, aconseguint així el màxim nivell de coneixements sobre el curs o oposició a la que l’alumne aspira.

Resumint, creiem que l’experiència acumulada al llarg de tots aquests anys és la base més sòlida per a l’èxit de les persones que confien en nosaltres.

Política de qualitat

Política qualitat

AULACAT, Centre de formació, ha apostat des de els seus inicis, de manera decidida per la qualitat i la millora continua com a eixos vertebradors de la seva existència i com a fet diferencial.

La present POLÍTICA de QUALITAT es REVISA i s’adapta contínuament en base als condicionants legislatius, tecnològics i de l’entorn canviant dins del qual fem les nostres activitats. Així mateix aquesta política es comunica i es promou entre els nostres empleats i entre el nostre entorn.

Per això, AULACAT estableix aquesta política de qualitat i organitza un sistema de gestió d’acord al següents principis:

 • Aplicar conceptes de MILLORA CONTINUA, definint i revisant de forma periòdica els nostres objectius, per assegurar el compliment i la superació de les expectatives dels nostres clients i dels nostres empleats
 • El compromís amb el compliment dels REQUISITS LEGALS, REGLAMENTARIS y de la NORMATIVA aplicables al conjunt de les nostres activitats.
 • La FORMACIÓ CONTINUA dels nostres empleats per garantir un servei excel•lent i la seva sensibilització per assegurar el compliment dels principis d’aquesta política

La Direcció es compromet a aportar tots els recursos necessaris per garantir els principis anteriors.