Oposicions Mosso d'Esquadra

Mosso d'Esquadra

Oposició Oposició Duración del curso 2 anys
icono desplegable

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Acadèmia d'oposicions de Mosso d'Esquadra

Vols aconseguir la teva plaça com a Mosso d'Esquadra? Si busques una feina estable, ets una persona responsable i sents que la teva vocació és ajudar als ciutadans, llavors aquest curs d'oposicions és la solució ideal per a tu.

A Aulacat t'oferim la preparació més completa i actualitzada per a les oposicions de 2023. Amb aquest curs estaràs preparat/ada per obtenir la teva plaça amb una formació especialitzada.

Prepara't per a la pròxima convocatòria del 2024

Ets dona i vols accedir a les oposicions de Mosso? Hi ha una reserva del 40% de places per a dones. El cos de Mossos aposta per la implantació de polítiques d'igualtat de gènere, si ets dona, ara és la teva oportunitat. A més, recordem que des de l'any 2019 s'ha eliminat el requisit mínim d'alçada.


Com preparem aquesta oposició?

T'oferim les classes presencials i en línia amb professors especialitzats i professionals del sector, tutories personals amb el teu tutor o preparador. Farem especial atenció en la preparació de l'entrevista personal i les proves psicotècniques, acostant-nos sempre al perfil psicoprofessional d'un Mosso d'Esquadra.

A més, per reforçar els temes, disposaràs de vídeos explicatius, audio-temes, recursos didàctics i qüestionaris d'autoavaluació que podràs repetir tantes vegades com ho necessitis.

A què esperes? Segur que amb la teva motivació i aquest curs de formació d'oposicions de Mosso d'Esquadra d'Aulacat, aconseguiràs la plaça que tant desitges!

icono desplegable videos SELECCIÓ DE VÍDEOS MOSTRA DEL CURS
classe online mosso kahoot
examen mossos
icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

Aquest curs de Mosso d'esquadra va dirigit a tota persona que tingui la motivació i la vocació per ser Policia Autonòmic de Catalunya, i estigui disposat a ajudar als ciutadans.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

a) Tenir la nacionalitat espanyola d'acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Tenir el títol de batxiller, de tècnic o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.

d) Tenir l'aptitud psicofísica adequada per a l'exercici de la funció policial i no estar inclòs en cap causa d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica.

e) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.

f) No haver estat separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

g) Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui, d'acord amb el que estableix la base 3.2.1, sempre que no es trobi en el supòsit d'exempció establert a la base 3.2.2.

h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

i) Tenir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.

Comprovació de tatuatges. La comprovació de tatuatges es farà de manera independent durant la realització de la comprovació de les causes d'exclusió mèdica. Comportarà l'exclusió de la convocatòria el fet de tenir tatuatges amb un contingut contrari als principis, valors i competències establerts en el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya (Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer).

icono desplegable TEMARI boton desplegable

Àmbit de coneixements de l'entorn

Àmbit institucional.

Àmbit de seguretat i policia.

Àmbit de l’actualitat i cultura general.

Proves psicotècniques aptitudinals.

Proves físiques.

Consells per preparar les proves físiques.

Personalitat.

1. Proves de personalitat i competències.

2. Pràctica en la resolució de preguntes curtes.

3. Realitzaràs un simulacre d'entrevista (cal superar les fases anteriors de la convocatòria oficial).

4. Entrevista personal (cal superar les fases anteriors de la convocatòria oficial).

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

Els estudis els personalitzem tenint en compte el ritme, interessos i condicions dels nostres alumnes, d'aquesta manera garantim l'assoliment dels continguts a través d'un acompanyament i suport ajustat per a cada modalitat. L'Acadèmia Aulacat t'ofereix el curs de preparació de Mosso d'Esquadra en tres modalitats: modalitat presencial, modalitat semipresencial i modalitat online.

1. MODALITAT PRESENCIALs

  • Classes grupals: Assistència a les classes grupals programades a criteri del professor/a especialitzat en matèria.
  • Avaluació: L'avaluació serà continua durant tota la formació que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les mancances formatives per tal de poder-les millorar.

2. MODALITAT SEMIPRESENCIAL

  • Tutories presencials: Màxim de dues tutories a la setmana (a escollir) on es resolen tots els dubtes sobre el material i continguts del curs.
  • Campus Virtual Aulafor: Accés al Campus Virtual Aulafor on trobaràs tot el material teòric, recursos didàctics i qüestionaris d'avaluació.

3. MODALITAT ONLINE

  • Tutories online: Fins que finalitzis la teva formació, sempre que ho sol·licitis, tindràs en tot moment un tutor i al teu preparador; et guiaran durant tot el procés formatiu, faran el seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, avaluaran els teus avenços.
  • Campus Virtual Aulafor: El Campus Virtual Aulafor és una zona privada virtual que l'Acadèmia Aulacat posa a la teva disposició per adaptar la teva formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, de forma asíncrona i guiada on seràs tu qui marqui el teu propi ritme d'aprenentatge. Per aquesta raó, no és necessari que et connectis uns determinats dies i a unes determinades hores a la teva Aula Virtual.
  • Sessió d'Skype: Per a preparar la part de l'Entrevista personal, disposes d'una sessió d'Skype amb un tutor/a que et farà una simulació d'entrevista real.

Podràs  accedir al nostre Campus Virtual Aulafor des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, PC, MAC, IPAD, TABLET i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions