cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Formació Professional online i presencial
a Tarragona i Girona

Escoge una categoría
formacion

Què és un curs de Formació Professional?

Cicles Formatius de Grau Mig y Grau Superior
formacion

La Formació Professional comprèn el conjunt d'accions formatives que capaciten l'alumne per a l'exercici qualificat d'una activitat professional, l'accés a l'ocupació i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica.

Els títols de Formació Professional s'agrupen en 26 famílies professionals, que es distribueixen en cicles formatius de 2 anys de durada. hi:
•  Cicles Formatius de Formació Professional Bàsica
•  Cicles Formatius de Grau Mitjà
•  Cicles Formatius de Grau Superior

A través de la Formació Professional aconseguiràs:
Comprendre l'organització i característiques del sector productiu corresponent, així com els mecanismes d'inserció professional.
Aprendre per si mateixos i treballar en equip, formar-se en la prevenció de conflictes i en la resolució pacífica dels mateixos.
Treballar en condicions de seguretat i salut, així com prevenir els possibles riscos derivats del treball.

Els nostres cursos estan destinats a l'obtenció del títol de Formació Professional a través de les proves lliures que convoquen les diferents comunitats autònomes així com per a l'adquisició de coneixements relacionats amb una professió.

Cursos de Formación Profesional

CURSOS DESTACATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


formacion

SOL·LICITA INFORMACIÓ GRATUÏTA

Contacta amb nosaltres i t'orientarem en el teu procés de selecció

formacion