cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Curs per oposicions de Policia Local de Catalunya

Policia Local

Oposició Oposició Duración del curso 2 Anys ModalidadPresencial / Online

DADES DEL CURS

Temarios Temaris actualitzats
40 Temas
Simulacros de examen Qüestionari d'avaluació
53 Test
audio temarios Audio-temaris
15 Audios
vídeo clases Vídeo-clases
21 Vídeos
icono desplegable videos SELECCIÓ DE VÍDEOS MOSTRA DEL CURS

icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs de preparació de Policia Local s'imparteix en modalitat online i també en modalitat presencial en els nostres centres de Tarragona i Girona.

El curs de preparació de Policia Local s'imparteix en modalitat online, presencial i també semipresencial, en els nostres centres de Tarragona i Girona.

Si estàs buscant feina estable, sents que la teva vocació és ajudar als ciutadans, vols opositar a una professió que et donarà una sortida segura i t'agrada el teu municipi i has pensat a ser Guàrdia Urbà, llavors aquest curs de preparació a l'oposició de Policia Local és la solució ideal per a tu. El curs de Policia Local prepara les oposicions que cada any convoquen les Entitats Locals.

Com preparem aquesta oposició?

Disposaràs de tots els recursos necessaris per a la preparació:

 • TEMARIS ACTUALITZATS: Temaris generals amb els temes més comuns que han sortit en anteriors convocatòries locals i amb la preparació del temari específic de la teva convocatòria.
 • CASOS PRÀCTICS a desenvolupar,
 • Preparació de PSICOTÈCNICS i PERFIL DE PERSONALITAT on trobaràs guies, consells, tests per a la seva preparació. 
 • PROVES FÍSIQUES, et facilitem el desenvolupament de les proves físiques, consells, guies d'entrenament, 
 • Preparació a l'ENTREVISTA PERSONAL. Material, guies d'ajuda, una sessió amb el teu tutor per a la simulació de l'entrevista personal.

A més, per reforçar els temes, disposaràs de vídeos explicatius, àudio - temes, recursos didàctics i qüestionaris d'autoavaluació que podràs repetir tants cops com ho necessitis!

map-marker Posem a la teva disposició professors especialitzats.
map-marker T'oferim classes presencials intensives per agilitzar al màxim el teu rendiment i que aconsegueixis els teus objectius de la forma més optimitzada possible.
map-marker Se t'assignarà un tutor que portarà un seguiment de la teva activitat i t'aconsellarà al llarg de la formació.
map-marker Vine a veure'ns. És la teva oportunitat de resoldre personalment tots els dubtes!

El curs de l'Acadèmia de preparació a oposicions d'Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada, per a què puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal.

Prepara les proves físiques a Crossfit Torredembarra

alt

Si t'interessa aquesta disciplina i et vols presentar a examen, et caldrà entrenar per les proves físiques.
Nosaltres recomanem Crossfit Torredembarra. Son especialistes en preparació física a alt nivell.

+ info aquí

Desitges saber una mica més?, posa't en contacte amb nosaltres emplenant el formulari adjunt.

Què esperes? Segur que amb la teva motivació i aquest curs de formació de Policia Local d'Aulacat, trobaràs el treball que tant desitges!

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

Promo Curso policia

A aquelles persones amb vocació de servei, que els agradi sentir que estan ajudant a les persones, que vulguin dedicar el seu treball a mantenir la convivència i la seguretat en aquella localitat on es realitzen les seves activitats, tenint a la plaça de polica local seu lloc de treball ideal. I amb això sentir-se útil i en un treball que segur els donarà estabilitat laboral i moltes satisfaccions personals.

Si vols treballar com a policia local a l'ajuntament de la teva ciutat en AULACAT Escola Superior d'Adults t'ajudarem a aconseguir la teva meta.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

CONTINGUT

MÒDUL I: DRET CONSTITUCIONAL

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties i suspensió dels drets i llibertats fonamentals. El Defensor del Poble.

Tema 3. La Corona. El Poder Legislatiu. El Poder Executiu. El Poder Judicial.

Tema 4. L'Administració Pública en l'ordenament espanyol. Administracions de l'Estat. Administracions autonòmiques. Administració local. Administració institucional i corporativa.

Tema 5. Principis d'actuació en l'administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. Els principis de l'organització administrativa a la Llei 39/2015. Sotmetiment de l'administració a la llei i el dret.

Tema 6. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.

Tema 7. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial. La Generalitat de Catalunya i les institucions d'autogovern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes.


MÒDUL II: DRETS DELS CIUTADANTS

Tema 8. Reglament UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal

Tema 9. Llei 17/2015, del 21 de juliol, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Tema 10. Drets humans

Tema 11. Prevenció de riscos laborals


MÒDUL III: DRET ADMINISTRATIU

Tema 12. El dret administratiu. Concepte, fonts, lleis, reglament i costum

Tema 13. L'administrat: concepte i classes. La capacitat de l'administrat i les seves causes modificatives. Actes jurídics de l'administrat. Peticions i sol·licituds. Col·laboració i participació dels ciutadans amb l'administració. L'interessat

Tema 14. El procediment administratiu. Significat del procediment. Principis generals. Fases.

Tema 15. L'acte administratiu. Concepte, clases i elements de l'acte administratiu. Motivació i notificació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes.

Tema 16. La revisió dels actes administratius

Tema 17. La responsabilitat de les Administracions Públiques. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.


MÒDUL IV: L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Tema 18. L'administració local. Principis constitucionals. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. El règim local català. L'organització comarcal de Catalunya.

Tema 19. El municipi. Concepte, organització municipal. Competències i funcionament.

Tema 20. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació. Les llicències.

Tema 21. La funció pública local i la seva organització. L'oferta pública d'ocupació. Sistemes de selecció.

Tema 22. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Situacions administratives: adquisició i pèrdua. Règim d'incompatibilitats. Règim disciplinari. Dret de sindicació. Seguretat Social.


MÒDUL V: DRET PENAL

Tema 23. El Dret Penal. El Codi Penal. Els principis limitadors del poder punitiu de l'Estat.


MÒDUL VI: L'ESTATUT JURÍDIC DEL POLICIA LOCAL

Tema 24. El trànsit i la seguretat vial. Normativa sobre el trànsit. Reglament General de Circulació i conductors. Senyalització. Els accidents de trànsit. Alcoholèmia.

Tema 25. Funcions i organització policial. Codi deontològic. El servei públic del policia i les funcions de seguretat ciutadana. Les forces i cossos de seguretat.

Tema 26. Seguretat Ciutadana. Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana. Protecció civil. Polítiques d'igualtat de gènere.


PART ESPECÍFICA

La temàtica d'aquest apartat t'aproparà a un coneixement més ampli del municipi on et vols presentar, realitzant un estudi de la seva població, normativa, reglamentació, ordenances, etc.

A concretar segons la convocatoria de la població. *

 

PREPARACIÓ PSICOTÈCNICA 

 1. Psicotècnics d'aptituds verbals
 2. Psicotècnics d'aptituds numèriques
 3. Psicotècnics d'aptituds administratives
 4. Psicotècnics de raonament
 5. Psicotècnics de memòria

 

PREPARACIÓ APTITUDINAL

T'oferim una sèrie de pautes i consells per a la superació de les proves de personalitat i diferents models de qüestionaris per a practicar.

 

ENTREVISTA PERSONAL

Realitzaràs un simulacre d'entrevista via Skype!

 

(*) El temari pot variar en funció de l'entitat local que convoqui.

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

Els estudis es personalitzen tenint en compte el ritme, interessos i condicions dels nostres alumnes i garanteixen l'assoliment dels continguts a través d'un acompanyament i suport ajustat per a cada modalitat. L'Acadèmia Aulacat t'ofereix el curs de preparació per a l'oposició de Policia Local en tres modalitats formatives: modalitat presencial, semipresencial i online. 

1. MODALITAT PRESENCIAL

 • Classes grupals: Assistència a les classes grupals programades a criteri del professor/a especialitzat en la matèria.
 • Avaluació: L'avaluació serà contínua durant la formació que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les mancances formatives per tal de poder-les millorar.

2. MODALITAT SEMIPRESENCIAL

 • Tutories presencials: Màxim de dues tutories a la setmana (a escollir) on es resolen tots els dubtes sobre el material i continguts del curs.
 • Campus Virtual Aulafor: Accés al Campus Virtual Aulafor on trobaràs tot el material teòric, recursos didàctics i qüestionaris d'avaluació. 

3. MODALITAT ONLINE

 • Tutories online: Fins que finalitzis la teva formació, sempre que ho sol·licitis, tindràs en tot moment un tutor i al teu preparador; et guiaran durant tot el procés formatiu, faran un seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, avaluaran els teus avenços i resoldran tots els teus dubtes en un termini màxim de 24h laborables.
 • Campus Virtual Aulafor: El Campus Virtual Aulafor és una zona privada virtual que l'Acadèmia Aulacat posa a la teva disposició per adaptar la teva formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, de forma asíncrona i guiada on seràs tu qui marqui el teu propi ritme d'aprenentatge. Per aquesta raó, no és necessari que et connectis uns determinats dies i a unes determinades hores a la teva Aula Virtual.
 • Sessió d'Skype: Per a preparar la part d'Entrevista personal, disposes d'una sessió d'Skype amb un tutor/a que et farà una simulació d'entrevista real.  

Podràs accedir al nostre Campus Virtual Aulafor des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, PC, MAC, IPAD, TABLET i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone.

icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado comodo-secureCurso certificado confianza-online Ekomi
icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Tenir la nacionalitat Espanyola.

Estar en possessió del graduat en ESO, FP1 equivalent, Batxillerat, FP2 o equivalent depenent del municipi que convoqui l'oposició. 

Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.

No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol administració pública.

No estar en curs de cap causa legal d’ incompatibilitat o incapacitat legal, o que aquesta hagi prescrit.

Tenir una alçada mínima de 1,70 pels homes i 1,60 per les dones (aquest requisit pot variar en funció de l’ajuntament que convoqui la plaça).

Haver complert 18 anys i no haver complert els 35 anys (aquest requisit pot variar en funció de l’ajuntament que convoqui la plaça).

Estar en possessió del permís de conducció de les categories B, BTP i A (aquest requisit pot variar en funció de l’ajuntament que convoqui la plaça).

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: Ceasfor Barcelona SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions