Curs de Vigilant d'Explosius

Curs de Vigilant d'Explosius

Seguretat Seguretat Duración del curso 40 hores
icono desplegable

DESCRIPCIÓ DEL CURS

En Aulacat Escola Superior d'Adults, centre autoritzat pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, et formarem com Vigilant d'Explosius. Amb nosaltres obtindràs les nocions necessàries per poder accedir a les convocatòries que periòdicament publica la Secretaria de Seguretat de l'Estat, la superació de les proves a aquestes convocatòries et permetrà acreditar-te com Vigilant d'Explosius qualificat.

El sector de la Seguretat Privada està en auge. Una de les professions amb més sortida laboral en els últims anys és la de Vigilant de Seguretat qualificat. Amb la regularització de la professió Ministeri d'Interior va crear diferents especialitzacions que acrediten als professionals que tenen els coneixements necessaris per poder prestar servei en diferents categories professionals, com és el cas de seguretat d'explosius. Aquest curs et permetrà presentar-te a les proves de selecció que convoca la Secretaria d'Estat de Seguretat i la superació de les quals et habilitarà per a l'exercici de Vigilant d'Explosius.
icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable
El curs de Vigilant d'Explosius està dirigit a tot aquell que vulgui pertànyer al sector de seguretat privada amb la categoria oficial de Vigilant d'Explosius per Resolució del Ministeri d'Interior.

Per poder presentar-se a les proves de selecció que convoca la Secretaria d'Estat de Seguretat cal estar en possessió del títol de Vigilant de Seguretat.
icono desplegable REQUISITS boton desplegable
Ser major d'edat i no tenir 55 anys.
Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o un Estat part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, de Tècnic o altres equivalents.
Posseir l'aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de les funcions de vigilant de seguretat sense patir cap malaltia que impedeixi l'exercici de les mateixes i reunir els requisits necessaris per poder portar i utilitzar armes de foc.
No tenir antecedents penals.
No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, del secret a les comunicacions o altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.
No haver estat separat del servei de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat.
No haver exercit funcions de control de les entitats, serveis o actuacions de seguretat, vigilància o investigació privades, ni del seu personal ni dels seus mitjans, com a membre de les Forces i Cossos de Seguretat en els dos anys anteriors a la sol·licitud.
Posseir el diploma acreditatiu d'haver superat el curs o cursos de vigilant de seguretat expedit per un centre de formació de seguretat privada autoritzat per la Secretaria d'Estat de Seguretat.
icono desplegable TEMARI boton desplegable
Temari: 
  1. Mòdul Jurídi
  2. Mòdul Tècnic
icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable
El Curs d'Escorta Privat s'imparteix en la modalitat 20 hores presencials i 20 hores modalitat teleformació i ofereix la possibilitat d'assistir a un conjunt de classes presencials on un professor especialitzat i acreditat en la matèria exposa el tema a tractar, seguint una metodologia dinàmica, participativa, amb la possibilitat d'interactuar i establir contactes i compartir experiències.
  1. El programa formatiu s'estructura en uns eixos pedagògics bàsics que situen l'alumne en el centre de tota l'activitat formativa:
  2. 20 hores de classes presencials que tenen com a objectiu reforçar i consolidar els coneixements.
  3. Horaris flexibles: per tal de facilitar els horaris i en funció de les necessitats dels nostres alumnes, les classes presencials estan organitzades en diferents horaris (matí, tarda o intensiu).
  4. Classes teòriques amb professors especialitzats en cada matèria.
  5. Classes pràctiques a l'aula que incorporen tècniques de participació activa, resolució de dubtes i supòsits pràctics (Role playing, debats, estudi de casos reals, ...).
  6. Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius ia detectar les mancances formatives per poder millorar-les.
  7. Proves d'autoavaluació de cada tema que permeten conèixer l'evolució de l'alumne.
  8. Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.
move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions