Curs per oposicions de Tècnics Superiors a Girona/Tarragona

Tècnics Superiors

Oposició Oposició Duración del curso 2 Anys ModalidadPresencial

DADES DEL CURS

icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

De forma habitual els Ajuntaments, Diputacions Provinciales y comunitats autònomes, ofereixen places de Tècnics Superiors. No és una convocatòria anual, i pots presentar-te a diferents organismes públics en un mateix any. Això permet més possibilitats d'accés a aquestes places d'ocupació Públic.

Tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball de la Funció Pública, amb unes condicions laborals úniques:

 • Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
 • Jornada laboral continua.
 • Salari aproximat de 2200 €/mes.
 • Excedències, dies d'assumptes propis.
 • Possibilitat de promoció interna.

Aquest curs prepara per afrontar amb èxit les proves de les oposicions de cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya o dels cossos de tècnics Mitjos de les corporacions locals, ja que contenen els temes que en aquest tipus d'oposicions es poden trobar.

El Mètode de formació de l'Acadèmia de preparació a oposicions d'Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada per que puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable
 • A aquelles persones que tenen Titulacions Superiors i volen dedicar la seva vida a dirigir i orientar el futur dels òrgans directius dels poders públics més importants de l'Estat i de les comunitats autònomes o bé volen exercir un paper transcendental en un municipi.
 • A aquelles persones, que necessiten estabilitat i seguretat en el seu treball i volen tenir temps lliure per reforçar el seu currículum i estar en contínua formació.
icono desplegable TEMARI boton desplegable
1. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.
2. L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions.
3. L'Administració pública. El dret administratiu.
4. Organització i funció pública. El dret del treball.
5. Estadística.
6. Sistemes d'informació.
7. Gestió pressupostària i financera. Hisenda pública.
8. Estructura econòmica i social. Àmbits d'actuació pública.

En total sumen un total de 126 temes aproximadament
icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable
La preparació per a l’oposició de Tècnic Superior en modalitat semipresencial permet als alumnes estudiar còmodament des de casa, al seu ritme i amb el suport d’un preparador que l’ajudarà i el guiarà durant tota la formació.

El programa formatiu d’aquest curs es basa en els següents eixos pedagògics:
 •  
 • Pla d’estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.
 • Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l’alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d’estudi.
 • Avaluació continua durant tot el curs que t’ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les mancances formatives per poder millorar-les.
 • Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l’aplicabilitat dels coneixements apresos.
 • Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixen. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d’entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves.
 • Programa pràctic, interactiu i cíclic:

  1. Tutoria: El tutor planifica i exposa el tema a treballar a l’alumne.
  2. Alumne: Treballa el tema planificat des de casa.
  3. Tutoria: El preparador resol els dubtes que plantegi l’alumne sobre el material treballat
  4. Alumne: Realitza una prova d’avaluació continua sobre el tema.
  5. El preparador decideix si cal reforçar el tema o pot avançar al següent, en funció del resultat de la prova.
 • Titulació: Diploma acreditatiu de la preparació de 800 hores de l’oposició.
icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado verisignCurso certificado acticCurso certificado confianza-online
icono desplegable REQUISITS boton desplegable
 • Ser espanyol o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea.
 • No superar l'edat de jubilació.
 • Estar en possessió del títol de Llicenciatura, Doctor, enginyer superior i equivalents.
 • No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública.
 • No estar incurs en cap causa legal d'incompatibilitat o incapacitat legal, o que aquesta hagi prescrit.
move icon Sol·licita informació

CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions
google