cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Curs de Dinamització d'activitats de temps lliure / monitor de lleure

SSCB0209: Dinamització d'activitats de temps de lleure educatiu infantil i juvenil

Cert. Professionalitat Cert. Professionalitat Duración del curso 310 hores ModalidadOnline
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

El Curs de  Dinamització d'activitats de temps de lleure prepara per gestionar el temps d'oci de l'alumnat aplicant tècniques de resolució de conflictes, comunicació i dinamització grupal des d'una perspectiva psicoeducativa i recreativa.

La realització d'activitats creatives d'oci i temps de lleurefa despertar la imaginació i contribueix al creixement personal. Malgrat això i durant molts anys, l'escola s'ha centrat gairebé exclusivament en l'ensenyament d'altres àrees curriculars. Aquest curs ofereix una formació especialitzada.

L'Educació per al temps lliure hauria d'introduir-se en la pràctica diària, per això, aquest curs vol oferir a mestres/as i professors/as les eines tècniques i procedimentals fonamentals per dissenyar i dur a terme els projectes d'intervenció *socioeducativa en aquest àmbit.

Creix professionalment adquirint capacitats com a monitor, aconsegueix les teves metes formant-se amb Aulacat Escola Superior d'Adults.

T'anem a proporcionar diferents eines per al desenvolupament d'activitats d'oci i temps lliure: activitats soci culturals, esportives i a l'aire lliure atenent a l'entorn en el qual es projecten, urbans i en la naturalesa.

Coneix la metodologia de planificació i aplicació de les diferents activitats a programar, treballa especialment la definició d'objectius específics, la coordinació i organització del treball i la supervisió d'activitats.

Coneix les funcions i les principals característiques que defineixen el perfil del monitor d'oci i temps lliure i reconeix la influència de les activitats d'oci i temps lliure en l'àmbit educatiu.

Objectius: Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educativo dirigides a la infància i la joventut, en el marc de laprogramació general d'unaorganització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atendiendo a les mesures bàsiques de seguretat i prevencióde riscos.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

El curs de SSCB0209: Dinamització d'activitats de temps de lleure educatiu infantil i juvenil està dirigit a l'acreditació de les unitats de competència a través de l'experiència laboral i de les vies no formals de formació mitjançant les diferents convocatòries d'acreditació de competències.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

MF1866_2: Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

MF1867_2: Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil

MF1868_2: Tècniques i recursos d'animació en activitats de temps lliure

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable
icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado comodo-secureCurso certificado confianza-online
icono desplegable TITULACIÓ boton desplegable
Posibilitat de doble:

Una vegada finalitzat el curs amb una qualificació igual o superior a 5, l'alumne obtindrà un Certificat d'Aprofitament de SSCB0209: Dinamització d'activitats de temps de lleure educatiu infantil i juvenil, expedit per Aulacat.

En el cas de voler obtenir el Títol Oficial del Certificat de Profesionalidad de l'Administració Pública i complir amb els requisits exigits pel Ministeri de Treball, l'alumne pot presentar-se a les convocatòries lliures i oficials que convoquen els serveis d'ocupació pública estatals o de les diferents Comunitats Autònomes amb competències, segons el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, del reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral (BOE num. 205, 25.8.2009).

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Requisits per obtenir la titulació privada acreditativa de AULACAT:
1. Tenir 18 anys.

En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'haurà de complir un dels següents requisits:

En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'haurà de complir un dels següents requisits:
Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), Prova d'Accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà, Certificat de professionalitat del mateix nivell, Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional, Prova d'Accés a la Universitat (PAU) para majors de 25 anys.

* El centre AULACAT no es fa responsable del no compliment dels requisits a matricular-se o de la pèrdua dels requisits al llarg de la durada del curs
move icon Sol·licita informació

CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions
google