CURSOS TIC del SOC 100% subvencionats per Dones a l'atur. ¡Apunta't Ara!

Curs en Creació i Gestió de Microempreses

Creació i Gestió de Microempreses

Curs Professional Curs Professional Duración del curso 480 horas
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

Família professional: Administració i Gestió.

Forma't amb el curs en Creació i gestió de microempreses i aconsegueix dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com la planificació i implementació d'estratègies d'àrees de negoci, programant les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les operacions economicofinanceres i desenvolupant la comercialització i venda dels productes i serveis, fent ús de mitjans informàtics i telemàtics, gestionant amb criteris de qualitat i protecció ambiental, tot això assegurant la prevenció de riscos laborals i utilitzant serveis de gestió o assessoria quan la complexitat de l'activitat ho requereixi, amb fi de garantir l'assoliment dels seus objectius empresarials i el compliment de la normativa vigent.

Desenvolupa la seva activitat professional per compte propi, com a treballador/a autònom/a o formant part d'una societat, en petits negocis o microempreses; emprenent i implantant noves àrees de negoci en el desenvolupament de la seva activitat, podent exercir les funcions que la legislació vigent estableix en matèria de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, pot exercir el seu treball per compte d'altre en gestories i assessories realitzant funcions d'assessorament i gestió administrativa, financera i laboral de petits negocis o microempreses.

Sectors productius

Està present en tots els sectors i destaca per l’alt grau de transectorialitat.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Microempresaris/àries.

Professionals autònoms/autònomes.

Empresaris/àries individuals o societaris/àries de microempreses.

Gestors/ores de microempreses.

Gerents de microempresa.

Administradors/ores de microempreses.

Directors/ores de microempreses.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

El curs de Creació i Gestió de Microempreses està dirigit a l'acreditació de les unitats de competència a través de l'experiència laboral i de les vies no formals de formació mitjançant les diferents convocatòries d'acreditació de competències.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Requisits per obtenir la titulació privada acreditativa de AULACAT:
1. Tenir 18 anys.

En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'haurà de complir un dels següents requisits:

Títol de Batxillerat, Certificat de professionalitat del mateix nivell, Prova d'Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior, Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional, Prova d'Accés a la Universitat (PAU) para majors de 25 i/o 45 anys.

* El centre AULACAT no es fa responsable del no compliment dels requisits a matricular-se o de la pèrdua dels requisits al llarg de la durada del curs
icono desplegable TEMARI boton desplegable

MF1788_3: Planificació i iniciativa emprenedora en petits negocis o microempreses (120 hores)

  UF1818 Actitud emprenedora i oportunitats de negoci (40 hores)
  UF1819 Projecte i viabilitat del negoci o microempresa (40 hores)
  UF1820 Màrqueting i pla de negoci de la microempresa (40 hores)

MF1789_3: Direcció de l'activitat empresarial de petits negocis o microempreses (90 hores)

MF1790_3: Comercialització de productes i serveis en petits negocis o microempreses (90 hores)

MF1791_3: Gestió administrativa i economicofinancera de petits negocis o microempreses (120 hores)

  UF1821 Posada en marxa i finançament de petits negocis o microempreses (60 hores)
  UF1822 Gestió comptable, fiscal i laboral de petits negocis o microempreses (60 hores)

MF1792_2: Gestió de la prevenció de riscos laborals en petits negocis (60 hores)

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

El Creació i Gestió de Microempreses s'imparteix amb la modalitat online, pensada perquè puguis decidir on, quan i a quin ritme prefereixes estudiar. El suport per dur a terme aquest ensenyament és el Campus Virtual, una zona privada per als estudiants. Ésuna plataforma educativa que la nostra web posa a la disposició dels alumnes per potenciar un acostament i que faci més àgil la relació entre el centre i l'alumne.

Els principals eixos pedagògics amb els quals es basa aquest programa formatiu són:

Pla d'estudis totalment personalitzat a les necessitats de cada alumne i seguiment personalitzat durant tot el curs amb assessors pedagògics i professors experts en les matèries.

Avaluació contínua, que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les manques formatives per poder millorar-les.

Metodologia asíncrona i guiada: el tutor guiarà i orientarà als alumnes durant tota la seva formació adaptant les estratègies educatives en cada cas concret, respectant el ritme d'aprenentatge de cada alumne.

Comunicació interactiva amb el tutor a través del Campus Virtual i de les Aules de debat i discussió.

Resolució de tots els dubtes que et puguin sorgir durant l'estudi en un termini màxim de 24 hores.

Programa pràctic, interactiu i cíclic:

1. Tutor: Planifica el tema a treballar.

2. Alumne: Treballa el tema planificat.

3. Tutor: Resol els dubtes plantejats per l'alumne

4. Alumne: Realitza una prova d'avaluació contínua sobre el tema.

5. Tutor: en funció del resultat de la prova, decideix si cal reforçar el tema o pot avançar al següent tema.

icono desplegable TITULACIÓ boton desplegable
Posibilitat de doble:

Una vegada finalitzat el curs amb una qualificació igual o superior a 5, l'alumne obtindrà un Certificat d'Aprofitament de Creació i Gestió de Microempreses, expedit per Aulacat.

En el cas de voler obtenir el Títol Oficial de l'Administració Pública i complir amb els requisits exigits pel Ministeri de Treball, l'alumne pot presentar-se a les convocatòries lliures i oficials que convoquen els serveis d'ocupació pública estatals o de les diferents Comunitats Autònomes amb competències, segons el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, del reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral (BOE num. 205, 25.8.2009).

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions