cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Curs en Creació i Gestió de Microempreses

ADGD0210: Creació i Gestió de Microempreses

Cert. Professionalitat Cert. Professionalitat Duración del curso 480 horas ModalidadPresencial / Online
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs de preparació de ADGD0210: Creació i Gestió de Microempreses s'imparteix en modalitat online i també en modalitat presencial en els nostres centres de Tarragona i Girona.

Família professional: Administració i Gestió.

Curs de certificat de professionalitat de nivell 3.

Forma't amb el curs en Creació i gestió de microempreses i aconsegueix dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com la planificació i implementació d'estratègies d'àrees de negoci, programant les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les operacions economicofinanceres i desenvolupant la comercialització i venda dels productes i serveis, fent ús de mitjans informàtics i telemàtics, gestionant amb criteris de qualitat i protecció ambiental, tot això assegurant la prevenció de riscos laborals i utilitzant serveis de gestió o assessoria quan la complexitat de l'activitat ho requereixi, amb fi de garantir l'assoliment dels seus objectius empresarials i el compliment de la normativa vigent.

Desenvolupa la seva activitat professional per compte propi, com a treballador/a autònom/a o formant part d'una societat, en petits negocis o microempreses; emprenent i implantant noves àrees de negoci en el desenvolupament de la seva activitat, podent exercir les funcions que la legislació vigent estableix en matèria de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, pot exercir el seu treball per compte d'altre en gestories i assessories realitzant funcions d'assessorament i gestió administrativa, financera i laboral de petits negocis o microempreses.

Sectors productius

Està present en tots els sectors i destaca per l’alt grau de transectorialitat.


Ocupacions o llocs de treball relacionats

Microempresaris/àries.

Professionals autònoms/autònomes.

Empresaris/àries individuals o societaris/àries de microempreses.

Gestors/ores de microempreses.

Gerents de microempresa.

Administradors/ores de microempreses.

Directors/ores de microempreses.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

El curs de ADGD0210: Creació i Gestió de Microempreses està dirigit a l'acreditació de les unitats de competència a través de l'experiència laboral i de les vies no formals de formació mitjançant les diferents convocatòries d'acreditació de competències.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

MF1788_3: Planificació i iniciativa emprenedora en petits negocis o microempreses (120 hores)

  UF1818 Actitud emprenedora i oportunitats de negoci (40 hores)
  UF1819 Projecte i viabilitat del negoci o microempresa (40 hores)
  UF1820 Màrqueting i pla de negoci de la microempresa (40 hores)

MF1789_3: Direcció de l'activitat empresarial de petits negocis o microempreses (90 hores)

MF1790_3: Comercialització de productes i serveis en petits negocis o microempreses (90 hores)

MF1791_3: Gestió administrativa i economicofinancera de petits negocis o microempreses (120 hores)

  UF1821 Posada en marxa i finançament de petits negocis o microempreses (60 hores)
  UF1822 Gestió comptable, fiscal i laboral de petits negocis o microempreses (60 hores)

MF1792_2: Gestió de la prevenció de riscos laborals en petits negocis (60 hores)

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable
1. Actitud i capacitat emprenedora
2. Anàlisi d'oportunitats i idees de petit negoci o microempresa
3. Constitució jurídica del petit negoci o microempresa
4. Planificació i organització dels recursos en petits negocis o microempreses
5. Planificació economicofinancera previsional de l'activitat econòmica en petits negocis o microempreses
6. Rendibilitat i viabilitat del negoci o microempresa
7. Estratègies de màrqueting en petits negocis o microempreses
8. Pla de negoci de la microempresa
9. Organització i control de l'activitat en petits negocis o microempreses
10. Reclutament, selecció i contractació de personal en petits negocis o microempreses
11. Gestió de recursos humans en petits negocis o microempreses
12. Adquisició i manteniment d'actius fixos de petits negocis o microempreses
13. Aprovisionament d'existències i avaluació de proveïdors en petits negocis o microempreses
14. Gestió i control del magatzem en petits negocis o microempreses
15. Gestió de la qualitat i respecte del medi ambient en petits negocis o microempreses
16. Planificació comercial en petits negocis o microempreses
17. Màrqueting i comunicació en petits negocis o microempreses
18. Atenció al client i fidelització en petits negocis o microempreses
19. Tècniques de venda, canals i servei postvenda
20. Gestió comercial de petits negocis o microempreses
21. Inici de l'activitat econòmica en petits negocis o microempreses
22. Finançament de petits negocis o microempreses
23. Mitjans de cobrament i pagament en petits negocis o microempreses
24. Gestió de tresoreria en petits negocis o microempreses
25. Gestió comptable, fiscal i laboral en petits negocis o microempreses
26. Posada en marxa de l'activitat econòmica
27. Gestió comercial de la microempresa
28. Gestió administrativa, comptable, financera, fiscal i laboral del petit negoci o microempresa
30. Integració i comunicació en el centre de treball
icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado comodo-secureCurso certificado confianza-online
icono desplegable TITULACIÓ boton desplegable
Posibilitat de doble:

Una vegada finalitzat el curs amb una qualificació igual o superior a 5, l'alumne obtindrà un Certificat d'Aprofitament de ADGD0210: Creació i Gestió de Microempreses, expedit per Aulacat.

En el cas de voler obtenir el Títol Oficial del Certificat de Profesionalidad de l'Administració Pública i complir amb els requisits exigits pel Ministeri de Treball, l'alumne pot presentar-se a les convocatòries lliures i oficials que convoquen els serveis d'ocupació pública estatals o de les diferents Comunitats Autònomes amb competències, segons el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, del reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral (BOE num. 205, 25.8.2009).

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Requisits per obtenir la titulació privada acreditativa de AULACAT:
1. Tenir 18 anys.

En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'haurà de complir un dels següents requisits:

Títol de Batxillerat, Certificat de professionalitat del mateix nivell, Prova d'Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior, Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional, Prova d'Accés a la Universitat (PAU) para majors de 25 i/o 45 anys. * El centre AULACAT no es fa responsable del no compliment dels requisits a matricular-se o de la pèrdua dels requisits al llarg de la durada del curs

move icon Sol·licita informació

CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions
google