cursos tarragona
cursos girona
cursos online
Així ho indica un estudi de la Fundación Alternativas sobre la situació d'aquests estudis a Espanya, que completa l'anàlisi de diferents fonts de dades amb entrevistes a 30 professors de FP de totes les autonomies.

L'informe, realitzat pel sociòleg de la Universitat de Granada José Manuel Corpas, aporta diverses dades que il·lustren l'atractiu laboral d'aquests estudis. El 30% de les ofertes de treball publicades l'any 2015 demanava titulats en FP, els professionals més demandats després dels universitaris. En aquest mateix any, la contractació de tècnics superiors en FP va pujar un 19,7% i la de tècnics de grau mitjà en un 17,7%. Un any abans, en 2014, el 19% dels titulats universitaris estaven en atur per solament el 11% dels graduats en FP.

Les àrees de coneixement amb una major demanda laboral són les d'Administració i Gestió, que aglutina un 12,4% de les ofertes laborals, i la d'Informàtica i Comunicacions, amb un 9,6% de les demandes d'ocupació.

Aquesta alta ocupació, de fet, està acord amb el fort creixement del nombre d'estudiants de FP a Espanya, que gairebé s'han duplicat en vuit anys, entre 2007 i 2015, fins a fregar ja els 800.000. Aquesta branca d'estudi punxa sobretot en la FP Bàsica, on solament cursa un 3,2% dels alumnes enfront del 96,7% de l'ESO, i en l'encara molt incipient implantació de la FP Dual, un 2,3% d'alumnes, que no aconsegueix oferir les places que la demanden els joves interessats a cursar-la. De fet, en general, hi ha moltes menys places i varietat de cicles en FP de les quals podria cobrir la demanda d'estudiants.

La veritat és que Espanya, malgrat el creixement de l'última dècada, està a la cua de la UE en alumnes de FP. L'habitual als principals països continentals és que aquest tipus de formació contempla la meitat dels estudiants del país (48% en la UE), però Espanya està en el 32%, només per davant de Grècia, Hongria o Malta, i molt lluny del 51% de Finlàndia o Regne Unit.

L'estudi vincula l'escassetat de l'oferta de FP a Espanya i el seu alt nivell d'ocupació amb el fet que sigui el país europeu que lidera dos indicadors negatius com són el d'atur juvenil i el d'abandó escolar primerenc, en els quals duplica les taxes mitjanes continentals.

L'informe considera que perquè Espanya faci un salt cap als nivells de formació i ocupació dels seus socis comunitaris hauria de potenciar la FP Dual i donar major pes a les pràctiques en empreses de forma general en tots els cicles, hauria d'augmentar els títols que poden estudiar-se a distància -la demanda s'ha multiplicat per deu en una dècada-, ajustar l'oferta formativa a la demanda del mercat laboral, eliminar les barreres existents per progressar d'un cicle a un altre, i permetre accessos directes amb els títols a Batxillerat i Universitat, així com crear màster d'especialització per a tècnics superiors.

Informeu-vos de més notícies relacionades amb la Formació professional en aquest enllaç.