cursos tarragona
cursos girona
cursos online
Cursos online

Les noves tecnologies de comunicació ha eliminat una important barrera que impedia que molts alumnes es decantessin per la formació online.

Suposa major flexibilitat per atendre els seus estudis i no obliga a realitzar desplaçaments.

El condicionant principal pel qual un estudiant opta per l'ensenyament online és la seva disponibilitat, per exemple si l'alumne té altres responsabilitats laborals o familiars, o simplement li resulta difícil desplaçar-se a un centre de formació presencial a causa de llargues distàncies que han de recórrer si aquests viuen en un entorn rural una possible solució a totes aquestes situacions el la formació a distància.

És necessari també establir una disciplina, organització, horaris i un programa formatiu adaptat a l'alumne.

Depenent del temps que setmanalment pugui dedicar al curs, l'alumne seguirà un ritme de pràctiques més o menys intensiu, adaptant-se el calendari en aquest sentit a les necessitats de l'alumne.

Amb els cursos online Aulacat Escola Superior decidiràs on, quan i com estudiar, amb total flexibilitat horària.

Si, per motius laborals, incompatibilitat d'horaris, distància geogràfica, no pots accedir a estudis presencials, pots optar per la formació a distància amb la qual podràs estudiar còmodament des del seu domicili o lloc de treball. Amb els cursos online de Aulacat, podràs compaginar els estudis amb el treball i amb altres activitats lúdiques, socials o familiars.

Un factor a tenir en cuneta és el nivell tecnològic de l'alumne, l'estudiant ha de dominar les habilitats tecnològiques mínimes per poder realitzar un curs online. Tasques com enviar un email o redactar un exercici en una fulla de text en format office.

Un de les principals handicaps a l'hora d'optar per un curs a distància és l'àmplia la varietat de cursos que pots realitzar través d'internet, per això serà bé que triïs el que més s'ajusti a les teves necessitats i al teu nivell educacional ja que l'oferta formativa és molt més extensa en relació als cursos presencials.

La possibilitat de seguir un curs de formació en línia ha aportat grans oportunitats a estudiants i professionals que manquen de temps per adquirir noves competències formatives.

Un altre avantatge d'aquest tipus de cursos online és que el tutor seguirà el seu ritme i és indiferent si vostè pot dedicar una o tres hores diàries al curs.