Curs en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Curs FP Curs FP Duración del curso 1 any
icono desplegable

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Aquest curs te com a finalitat aprendre a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Aquest professional serà capaç de

Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema.

Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d'arxius, entre d'altres) instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat.

Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el programari de gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l'explotació.

Avaluar el rendiment dels dispositius maquinari identificant possibilitats de millores segons les necessitats de funcionament.

Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements.Integrar equips de comunicacions en infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant la configuració per assegurar la seva connectivitat.

Administrar usuaris d'acord a les especificacions d'explotació per garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.

Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctives per restablir la seva funcionalitat.

Gestionar i / o realitzar el manteniment dels recursos de la seva àrea (programant i verificant el seu compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment.


En Aulacat et preparem per obtenir el teu Títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa amb el contingut que marca el currículum del Ministeri d'Educació, perquè superis les proves lliures.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable
icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Requisits per obtenir la titulació privada acreditativa de AULACAT:
1. Tenir 18 anys.

En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'haurà de complir un dels següents requisits:

Tenir 20 anys, o complir-los l'any de la celebració de la prova. També s'ha de complir un dels següents requisits:
Títol de Batxiller, batxillerat experimental, COU o Tècnic Especialista. Títol de Tècnic en Grau Mig. Títol de Tècnic en Grau Superior. Haver superat la prova d'accés a Cicle Formatiu de Grau Superior. Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Estar en possessió d'una titulació universitària.

* El centre AULACAT no es fa responsable del no compliment dels requisits a matricular-se o de la pèrdua dels requisits al llarg de la durada del curs
icono desplegable TEMARI boton desplegable

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

Implantació de sistemes operatius.

Planificació i administració de xarxes.

Fonaments de maquinari.

Gestió de bases de dades.

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació.

Administració de sistemes operatius .Serveis de xarxa i Internet.

Implantació d'aplicacions web.

Administració de sistemes gestors de bases de dades.

Seguretat i alta disponibilitat.

Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

icono desplegable TITULACIÓ boton desplegable

Els ensenyaments impartits per aquest centre no condueixen a l'obtenció d'un títol amb validesa oficial de manera directa. L'alumne pot presentar-se a les proves lliures i oficials que convoquen els departaments d'educació de les diferents Comunitats Autònomes.

Una vegada finalitzat el curs amb una qualificació igual o superior a 5, l'alumne obtindrà un Certificat d'Aprofitament de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, expedit per Aulacat.

En el cas de voler obtenir el Títol Oficial de l'Administració Pública i complir amb els requisits exigits pel Ministeri d'Educació, l'alumne pot presentar-se a les proves lliures i oficials que convoquen els departaments d'educació de les diferents Comunitats Autònomes, a través de les diferents convocatòries que es puguin convocar en tot el territori nacional, que es publicaran a la nostra pàgina web, tenint en compte que no totes les comunitats autònomes convoquen totes les famílies professionals en el mateix any.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions