cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Vols preparar oposicions però encara no tens clar les diferències entre Policia Nacional i Guàrdia Civil? en aquest article intentarem treure't de dubtes.

A España hi ha 65.000 agents de la Policia Nacional i 84.000 agents de la Guàrdia Civil. Per tant, el grup més nombrós d'agents es presenta a la Guàrdia Civil, seguit de la Policia Nacional.

SIMILITUTS

Són les Forces i Cos de Seguretat de l'Estat dependents del Govern de la nació. Això no succeeix amb les diferents policies de les comunitats autònomes ni amb la Policia Local.
Policia Nacional i Guàrdia Civil desenvolupen activitats similars tot i que en àmbits diferents.  Les dues s'encarreguen de vetllar pel compliment de les lleis, auxiliar les persones, comparteixen la mateixa missió que està recollida en l'article 104.1 de la Constitució: «Protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana».
L'alçada mínima per poder accedir a ser Policia Nacional o Guàrdia Civil, en els dos casos és la mateixa: 165 cm per a homes i 160 cm per a dones.

DIFERÈNCIES

La Policia Nacional va ser fundada 20 anys abans que la Guàrdia Civil
: 1824 enfront de la fundació de la Guàrdia Civil en 1844. Depèn del Ministeri de l'Interior i ocupa una part important del territori espanyol, a excepció de les comunitats autònomes que disposen de Policia Autonòmica. Si et converteixes en policia nacional, podries encarregar-te de les investigacions penals, judicials, terroristes i assumptes sobre ordre públic i immigració.

La Guàrdia Civil és única pel seu caràcter militar, fent èmfasi en l'àmbit rural. Ocupa la totalitat del territori espanyol. A més de dependre del Ministeri de l'Interior, depèn del Ministeri de Defensa.

El salari de tots dos és bastant similar, un guàrdia civil cobra anualment 24.515 euros davant els 24.524 d'un policia nacional.

El temari per accedir als cossos de la Guàrdia Civil consta d'uns 25 temes davant del temari de la Policia Nacional que està compost per 41. La prova ortogràfica sol ser més complicada en la Policia Nacional que a la Benemèrita.

FUNCIONS DE LA POLICIA NACIONAL

Expedir el D.N.I (document nacional d'identitat) i els passaports.
 • Controlar l'entrada i sortida del territori nacional d'espanyols i estrangers, i competències relatives a estrangeria, refugi i asil, extradició, expulsió, emigració i immigració.
 • Investigar i perseguir els delictes relacionats amb la droga.
 • Inspeccionar el compliment de la normativa en matèria de Joc.
 • Controlar les entitats i serveis privats de seguretat, vigilància i investigació, del seu personal, mitjans i actuacions.
 • Col·laborar i prestaràs auxili a les policies d'altres països.

FUNCIONS DE LA GUÀRDIA CIVIL

 • Totes les competències derivades de la legislació vigent sobre armes i explosius.
 • Custodiar les vies de comunicació terrestre, aeroports, fronteres, costes, ports i determinades instal·lacions i centres.
 • Recepció de dades d'interès per a l'ordre i la seguretat pública els recull els guàrdies civils.
 • Realitzar actuacions encaminades a evitar i perseguir el contraban.
 • Vigilar el trànsit, trànsit i transport en les vies públiques no assignades de forma expressa a la Policia Local.
 • Vetllar per la conservació de la natura i medi ambient.
 • Conducció interurbana de presos i detinguts és funció del guàrdia civil.
 • Vetllar per la seguretat d'altes personalitats.

Ara ja pots decidir-te entre Policia Nacional o Guàrdia Civil.