cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Què estudiu, i en quina universitat ?. Aquesta és la pregunta que es fan molts dels alumnes que estan finalitzant 2n de Batxillerat. Per aclarir aquest dubte, la Fundació CYD ha creat una eina en línia -a manera de rànquing- que permet identificar les universitats espanyoles i els estudis que millor s'adapten als interessos dels alumnes.
D'aquest estudi que ha analitzat 17 àmbits del coneixement i 1.741 titulacions de 69 universitats privades -50 públiques i 32 privades- Les que més rendiment obtenen són l'Autònoma de Barcelona, ​​la Pompeu Fabra i la de Navarra. I en la cinquena posició la Universitat de Barcelona i la Rovira i Virgili.
I les universitats de menor rendiment l'encapçalen la Universitat Internacional de la Rioja, seguida de la Politècnica de Cartagena i la Cardenal Herrera CEU. Completant el rànquing negatiu la Universitat Sant Jordi de Saragossa i la Vic-Central de Catalunya.
Segons Martí Parellada, director del Rànquing CYD. "Entre les universitats amb major nombre d'indicadors de major rendiment relatiu hi ha una representació significativa tant d'universitats públiques com privades".
Per elaborar aquest rànquing la Fundació CYD ha analitzat variables com la taxa de graduació, els estudiants acollits d'altres comunitats autònomes, els fons externs de recerca, les publicacions per professor, les patents concedides per professor, els ingressos per llicències, les tesis doctorals internacionals o les pràctiques en empreses.
El vicepresident de la Fundació CYD, Francesc Solé, ha destacat que l'estudi "mostra l'elevada diferenciació de les universitats espanyoles, que es correspon amb l'evolució i diversitat de la demanda social. Això mostra la tasca realitzada per les institucions universitàries, entre les que comptem amb universitats de molt diferent grandària, públiques o privades, presencials o on-line, de llarga trajectòria o de més recent creació ".

QUINA UNIVERSITAT?

Després que un estudi mostrés les millors universitats per estudiar carreres com Biologia, Física, Història, Matemàtiques, Medicina, Psicologia, Química, Sociologia o Treball Social, la quarta edició del rànquing mostra especial interès per les enginyeries a més de per Economia i Empresarials.

Segons aquestes dades, les millors universitats per estudiar Economia són Autònoma de Barcelona, ​​la Carlos III de Madrid, la de Navarra, la Pompeu Fabra i la de Salamanca. Per Empresarials sobresurt, de nou, l'Autònoma de Barcelona, ​​la Carlos III de Madrid, la Deusto, la de Navarra i la Pompeu Fabra.

En el cas d'optar per Enginyeria Civil aquest llistat encapçala a la Universitat d'Alcalá, Cantàbria, Europea de Madrid, Jaén i Politècnica de Catalunya. Per l'Enginyeria Elèctrica l'Autònoma de Barcelona, ​​Carlos III de Madrid, Navarra, Politècnica de Catalunña i Pompeu Fabra i per l'Enginyeria Industrial destaquen l'Autònoma de Barcelona, ​​Carlos III de Madrid, Jaume I de Castelló, Navarra i Politècnica de Catalunya.

Per a aquells estudiants que vulguin cursar el grau d'Enginyeria Informàtica la Fundació CYD situa en el cinquè lloc a la Universitat d'Alcalá, Carlos III de Madrid, Jaume I de Castelló, Politècnica de Catalunya, Santiago de Compostel·la i Saragossa. Per Enginyeria Mecànica, les millors universitats on cursar aquests estudis són la Carlos III de Madrid, Jaume I de Castelló, Navarra, Politècnica de Catalunya i Politècnica de Madrid.

Finalment, per als estudis d'Enginyeria Química destaquen la Universitat d'Almeria, Barcelona, ​​Jaume I de Castelló, Politècnica de Catalunya i Salamanca.