Oposicions a Mestre de Primària.

L'etapa de l'educació primària és un dels moments educatius més importants en la vida de qualsevol alumne. Les capacitats dels nens i nenes en aquests nivells educatius són qualitativament i quantitativament superiors, de manera que la funció de la bona docent és bàsica i primordial.

 

Els graduats en educació primària poden exercir com a mestres en centres d'educació primària, siguin públics o privats i s'encarreguen de la docència a nens d'entre sis a dotze anys. També poden exercir com a mestres en centres d'adults que estudien per treure el graduat escolar, a més, les acadèmies privades són una altra opció de sortida laboral. Si has decidit optar per l'educació pública, t'expliquem quins són els requisits per poder fer oposicions a Mestre de Primària.

Quins són els requisits per poder opositar a Mestre de Primària?

 • Els aspirants han de tenir entre 18 anys i l'edat màxima de jubilació.
 • Comptar amb la nacionalitat espanyola com amb qualsevol de la Unió Europea.
 • Tenir la capacitat funcional per a poder ocupar de manera adequada les tasques que se sol·liciten en el lloc de professor d'Educació Primària.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.
 • No tenir estar en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la normativa vigent.
 • Haver superat els estudis conduents i haver satisfet els drets d'expedició del títol de Mestre / a o el títol de grau corresponent.

Sol·licitar més informació del Curs Online de Mestre Primària
Oposicions Online Mestre Primària
Temari de les oposicions de Mestre de Primària

A continuació t'indiquem alguns dels temes:

 • Característiques del desenvolupament psicoevolutiu dels nens i nenes dels sis als dotze anys i la concreció dels currículums en el marc del Projecte Educatiu de Centre.
 • Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a les diferents àrees de coneixement.
  Qüestions relatives a l'Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans en l'Educació Primària.
 • Qüestions relatives a l'àrea d'Educació Artística en l'Educació Primària i intervenció educativa en l'elaboració de composicions plàstiques i imatges.
 • Qüestions relatives a l'àrea de Llengua Castellana i Literatura en l'Educació Primària: desenvolupament del llenguatge, procés lector i desenvolupament de l'expressió escrita.
 • Qüestions relatives a l'àrea de Matemàtiques en l'Educació Primària.
 • Evolució de la percepció en l'Educació Primària.
Curs a distancia Mestre primaria
Les oposicions de Mestre de Primària es convoquen regularment, pels mesos de març-abril. Els exàmens se celebren a final de juny i les convoquen el Ministeri d'Educació i les CCAA. Els exàmens i temaris són idèntics per a totes elles. Les proves es basen en tres exàmens: escrit, pràctic i oral amb un temari específic per a cada especialitat.


Preparar unes oposicions és una carrera de fons, però, si tens clara la teva meta, res t'impedirà aconseguir l'objectiu de ser mestre d'educació primària.

 

Per preparar aquestes oposicions a mestres de primària disposem de tres mètodes de preparació, escull el que més s'adapti a tu:

- Cursos presencials, per preparar la prova pràctica i programació.

- Cursos online amb classes en directe, igual que els presencials

- Cursos a distància, amb els temaris, pràctics i programació.

 

Prepara't l'oposició amb nosaltres i aconsegueix la teva plaça!