cursos tarragona
cursos girona
cursos online

T'agradaria ser infermer/ra i no saps què has d'estudiar per aconseguir-ho? La branca d'Infermeria és una de les especialitats més demandades pels estudiants que acaben de superar les proves de selectivitat. La cura dels malalts, entre moltes altres funcions, fan de l'infermer o infermera una figura crucial en el món de la sanitat. No obstant això, estudiar per ser infermer no és el mateix que estudiar per ser metge. T'expliquem tot el procés:

Quina carrera he d'estudiar per ser infermer/a?

Tant si decideixes ser infermer/a com a auxiliar d'infermeria, hi ha una sèrie de carreres i especialitzacions que has de cursar.
Per arribar a ser infermer hauràs d'estudiar el Grau en Infermeria corresponent (al que podràs accedir aprovant les proves de selectivitat o superant un cicle superior de la branca de sanitat), mentre que per a ser auxiliar en infermeria hauràs d'estudiar un cicle en Cures Auxiliars d' infermeria o de Tècnic en Cures auxiliars d'infermeria. A aquesta formació bàsica podrem sumar els possibles màsters, postgraus o oposicions que preparem.

Quants anys d'estudi necessito per ser infermer/a?

Tot depèn del temps que emprem en formar-nos per ser infermers i de les especialitzacions que cursemos després de la cursa. En línies generals, i comptant amb que el futur infermer vagi a preparar les oposicions d'infermeria, el temps total de formació seria el següent:

• Grau en Infermeria amb una durada de 4 anys
• Màster / Postgrau d'especialització o oposicions per a infermer (d'un a tres anys en funció de la titulació i del temps que costi superar)

L'Oposició d'Infermeria (la prova que hem de superar per accedir a una ocupació pública en el món de la infermeria) és una de les oposicions segons estudis més sol·licitades.

Quins requisits necessito per a l'Oposició d'Infermeria de serveis de salut?

• Ser de nacionalitat espanyola, pertànyer a algun Estat membre de la Unió Europea o comptar amb el dret a la lliure circulació de treballadors.
• Estar en possessió o en condicions d'obtenir el Grau en Infermeria o equivalent.
• Ser major d'edat (18 anys) i no excedir l'edat de jubilació.
• No haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat en les funcions pertinents.