cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Un total de 1.218.703 alumnes d'ensenyaments no universitaris van rebre formació en llengua estrangera com a idioma d'ensenyament durant el curs 2015-2016, la majoria d'ells, en programes d'aprenentatge de continguts i llengua estrangera, segons dades de l'informe sobre estadística d'ensenyaments no universitaris en llengües estrangeres publicat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Segons s'extreu d'aquest informe, durant el curs 2015-16 el 33,4% de l'alumnat d'Educació Primària va participar en alguna de les experiències que integren la llengua estrangera en alguna matèria diferent a la de la pròpia llengua estrangera. En Educació Secundària ho va fer el 22,1% de l'alumnat, i en Batxillerat la xifra va ser del 6,1%.

La majoria dels cursos solen ser de programes d'aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera que concentren el 27,3% de l'aprenentatge d'aquest tipus a Primària, mentre que un 4,9% realitza altres experiències i el 1,2% està matriculat en centres estrangers.

Pel que fa als centres que ofereixen aquest tipus de formació destaquen un total de 4.250 centres per Educació Primària (un 37% sobre el total dels centres) un total de 2.159 centres de E.Secundària Obligatòria (34,7%) que ofereixen algun tipus d'experiències en llengua estrangera en un matèria diferent de la pròpia llengua i 520 centres a Batxillerat un total de 520 centres (13%).

L'anglès és la llengua majorment utilitzada en els diferents programes d'aprenentatge, amb un total de 924.600 alumnes (95,6%), seguit pel francès amb 25.091 participants (2,6%) i finalment l'alemany amb 6.342 (0, 7%).

Per comunitats, destaquen el Principat d'Astúries (50,8%) i Castella i Lleó (48,2%) en el percentatge de l'alumnat de Primària que aprèn en aquesta opció bilingüe. D'altra banda, comunitats com la Rioja i Cantàbria (més del 50% i el 20% respectivament) presenten els percentatges més alts d'un altre tipus d'experiències associades a l'ensenyament bilingüe.

En Secundària el percentatge d'alumnat que segueix en programes d'aprenentatge en llengua estrangera és menor, però tot i així, en vuit comunitats se supera el 20% destacant Astúries (28,5%) i Múrcia (25,7%). Per contra, en sis comunitats i dues ciutats autònomes no arriba al 10% de centres d'aquest tipus encara que igual que ocorre per a la I.Primària, algunes d'aquestes comunitats presenten percentatges significatius en un altre tipus d'experiències que integren l'aprenentatge bilingüe (la Rioja i Cantàbria).

Pel que fa a les escoles d'idiomes, l'alumnat per al curs 2015-16 és de 454.642, 411.84 en ensenyament presencial i 42.802 en formació a distància. Per nivells, 185.683 cursen el nivell bàsic, 152.610 el intermèdia i 97.553 l'avançat. La resta van cursar nivells de tipus C1 o C2. La llengua més estudiada és l'anglès (69,1% dels alumnes), seguit pel francès (14%), l'alemany (9,74%) i l'italià (3,3%). Aquests ensenyaments s'imparteixen també llengües cooficials i compten amb 8.459 estudiants d'euskera, 1.732 de valencià, 757 de català i 592 de gallec.

El 82,3% d'alumnes d'infantil estudia una llengua

El mateix informe, revela que, encara que l'estudi d'una llengua estrangera és obligatori en Primària, Secundària i Batxillerat, està àmpliament estès en el Segon cicle d'I.Infantil, amb un 82,3% de l'alumnat que va tenir contacte amb una llengua estrangera (principalment l'anglès) en el curs 2015-16.

Per comunitats, l'informe detalla diferències en l'estudi d'una llengua estrangera en Infantil, amb deu comunitats i les dues ciutats autònomes amb percentatges superiors al 90% i totes, a excepció de les Balears (36,9%) amb percentatges superiors al 65% .

L'ensenyament d'una segona llengua estrangera a primària comença a ser significativa en comunitats com Canàries (35,9%), Múrcia (31,2%), Aragó (22,7%) i Cantàbria (20,1%).

En Secundària, un 43,7% va cursar una segona llengua optativa durant aquest curs, sent el francès la més estudiada. Les dues comunitats amb majors percentatges d'alumnat en una segona llengua estrangera són Canàries (76,9%) i Galícia (73,4%) mentre que Balears (23,6%), País Basc (22,2%), Navarra ( 19,8%) i Catalunya (14,7%) són les que registren menys alumnes amb estudien una segona llengua estrangera.

Finalment, el percentatge que estudia una segona llengua estrangera a Batxillerat és del 23,2% amb grans diferències entre comunitats com Andalusia (61,8%) o Catalunya (6,6%) o Castella La-Manxa (3,6% ).