Com puc certificar el meu nivell d' Anglès?

El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües és un estàndard que serveix per mesurar les competències pel que fa a comprensió, expressió oral i expressió escrita d'una determinada llengua. Està vigent als països de la Unió Europea, però també ha estat adoptat per altres.
Els nivells d'anglès es divideixen de la següent manera:

A (nivell bàsic): A1, A2
B (nivell intermedi): B1, B2
C (nivell competent): C1, C2

Per tenir un reconeixement oficial a escala internacional, pots optar per fer els exàmens TOEFL, TOEIC o els de Cambridge.

TOEFL IBT

El Test Of English as a Foreign Language és un examen que realitza el MTS, una organització educativa sense ànim de lucre nord-americà, i serveix per mesurar el nivell d'anglès, per la qual cosa no s'aprova ni se suspèn, simplement es rep una puntuació, i acredita els nivells des de l'A1 fins al C2. Els seus resultats s'accepten en 130 països de tot el món per més de 5.000 entitats (universitats, agències de certificació, etc.). Aquest examen té unes 50 convocatòries al llarg de l'any, i hi ha una extensa oferta de cursos per preparar-lo. Té una validesa de dos anys.

TOEIC

El Test of English for International Communication és un examen que també realitza el MTS i que està destinat a professionals que no tenen l'anglès com a llengua materna, i mesura les competències en aquesta llengua en un entorn laboral. També serveix per mesurar el nivell d'anglès, per la qual cosa no s'aprova ni se suspèn, i acredita els nivells des de l'A1 fins al C2. Així mateix hi ha una àmplia oferta per preparar el TOEIC. Té una validesa de dos anys.

Escoles Oficials d'Idiomes (EOI)

Els ensenyaments que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes es divideixen en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat. A més, en algunes d'elles s'ofereixen els nivells C1 i C2 d'anglès (cal consultar amb cada centre). Les matrícules dels cursos 3r (equivalent al B1) i 5è (equicalente al B2), així com els de C1 i C2 inclouen el dret a presentar-se als exàmens propis de certificat de les EOIs (que cal superar per obtenir-los), però també és possible presentar-se per lliure. Aquest certificat està ben reconegut per les empreses i institucions espanyoles.