Oposicions Treballador Social de l'ICS

Treballador Social de l'ICS

Oposició Oposició Duración del curso 1 Any
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

Acadèmia d'oposicions de Treballador Social de l'ICS

Si estàs buscant feina estable en el sector públic, aquest curs de preparació a l'oposició de Treballador Social de l'ICS és la solució ideal per a tu. T'ajudem a preparar les oposicions per a un dels cossos de diplomatura del sistema públic de salut català. 

Per què vols preparar aquestes oposicions?

Formar part del cos de diplomatura de l'Institut Català de Salut et permet ser responsable de promoure el benestar del conjunt de la població des d'entitats, serveis i equips pertanyents al sistema català. El treballador social ofereix i gestiona recursos per cobrir les necessitats de les persones, facilitant la seva cobertura juntament amb la xarxa de serveis de salut. 

Però, per aconseguir una plaça, abans has d'aprovar l'oposició i reunir una sèrie de condicions específiques.  

NOVETAT: Convocades 135 places de Treballador Social de l'ICS. Termini obert!

Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 88 places.

Concurs d'oposició del procés d'estabilització: 47 places.

Com preparem aquesta oposició?

Disposaràs de tots els recursos necessaris per a aquesta preparació:

    TEMARIS ACTUALITZATS: temaris generals i específics conformes en les bases oficials. El curs està dissenyat a partir de la convocatòria publicada.

    CASOS PRÀCTICS per preparar-te, sigui de forma desenvolupada o en forma de preguntes, i elaborats a partir del temari proposat.

     ACCÉS AL PERFIL COMPETENCIALon s'inclouen les funcions, habilitats i competències que ha de tenir un professional de la categoria a la qual s'opta.

A més, per a reforçar les unitats, disposaràs de vídeos explicatius, àudio-temes, recursos didàctics i qüestionaris d'avaluació que podràs repetir tants cops com ho necessitis!

Per a l'Acadèmia Aulacat, els horaris de feina rígids i amb poca flexibilitat no són pas cap problema per a la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal i fer-ne un seguiment més personalitzat! Amb cada modalitat, t'oferim una formació completament adaptada a les teves necessitats. No deixis escapar aquesta gran oportunitat!


colegi trabla social catalunya
Aulacat Escola Superior d'Adults col·labora amb el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) en la formació i reciclatge professionals mitjançant els nostres cursos online
icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

Aquest curs va dirigit a la preparació d'oposicions de persones Diplomades o Graduades en Treball Social amb una gran vocació de servei, disposades a fomentar el desenvolupament social i a cobrir les necessitats de l'ésser humà per augmentar el seu benestar. A més del lloc de feina desitjat, les persones interessades han de tenir l'objectiu de trobar el lloc de feina definitiu amb el què aconseguir l'estabilitat laboral que suposa ser un treballador públic.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea.

Haver fet 18 anys i no haver superat l'edat de jubilació. 

Estar en possessió del títol acadèmic oficial exigit a les bases (Diplomatura, Grau o equivalent en Treball Social).

No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol administració pública. 

No estar en curs de cap causa legal d'incompatibilitat o incapacitat legal, o que hagi prescrit.

Acreditació d'absència de condemna per delicte sexual a menors.

Disposar de les capacitats físiques o psíquiques que requereix el compliment de les funcions corresponents. 

No tenir nomenament estatuari fix a la mateixa categoria i especialitat a la qual s'opta. 

icono desplegable TEMARI boton desplegable

PART TRANSVERSAL 

Tema 1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya 

Tema 2. L'empresa pública Institut Català de la Salut 

Tema 3. L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut 

Tema 4. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics 

Tema 5. Sistemes d'incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable 

Tema 6. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 

Tema 7. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals 
Tema 8. Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes 
Tema 9. Principis generals de la bioètica 

Tema 10. Qualitat: concepte i definició

Tema 11. Ofimàtica, Intranet, Internet, correu electrònic

PART ESPECÍFICA 

Bloc 1. Sistema Espanyol de Seguretat Social

Bloc 2. Conèixer i saber aplicar el contingut del treball social relacionat amb l'atenció a les persones, famílies i comunitat 

Bloc 3. Conèixer l'organització de l'atenció social sanitària 

Bloc 4. Conèixer i saber realitzar l'atenció des del treball social sanitari 

Bloc 5. Conèixer el Pla de Salut 2016-2020 

Bloc 6. Conèixer les desigualtats socials en salut i el seu abordatge 

Bloc 7. Conèixer i saber utilitzar la xarxa de benestar i els recursos de suport

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

Els estudis els personalitzem tenint en compte el ritme, interessos i condicions dels nostres alumnes i garanteixen l'adquisició dels continguts amb l'ajuda i suport que ofereix cada modalitat. L' Acadèmia Aulacat t'ofereix el curs de preparació a l'oposició de Treballador Social de l'ICS en tres modalitats formatives: presencial, semipresencial i online.

1. MODALITAT PRESENCIAL:

o    Classes grupals: assistència a classes grupals programades a criteri del/a professor/a especialitzat en la matèria.

o    Avaluació: l'avaluació serà continua durant tota la formació i t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les carències formatives per poder millorar-les.

2.MODALITAT SEMIPRESENCIAL: 

o    Tutories presencials: màxim de dues tutories a la setmana (a escollir) on es resolen els dubtes sobre el material i els continguts del curs. 

o    Campus virtual Aulafor: accés al Campus Virtual Aulafor on trobaràs tot el material teòric, recursos didàctics i qüestionaris d'avaluació. 

3. MODALITAT ONLINE

o    Tutories online: fins que finalitizis la teva formació, sempre que ho sol·licitis, tindràs en tot moment un/a tutor/a i un/a preparador/a que et guiaran durant tota la formació, et faran un seguiment dels teus progressos, reforçaran l'estudi amb material complementari i avaluaran els resultats.

o    Campus Virutal Aulafor: el Campus Virtual Aulafor és una zona privada virtual que l'Acadèmia Aulacat posa a la teva disposició per adaptar la teva formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, de forma asíncrona i guiada, on tú seràs qui marqui el teu propi ritme d'aprenentatge. Per aquesta raó, no és necessari que et connectis uns determinats dies i hores a la teva Aula Virtual. 

Podràs accedir al nostre Campus Virtual Aulafor des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet, PC, MAC, IPAD, TABLET 

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions