cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Curs per oposicions de Auxiliar d'Infermeria a Girona/Tarragona

Oposició d'Auxiliar d'Infermeria (ICS)

Oposició Oposició Duración del curso 1 Any ModalidadPresencial / Online

DADES DEL CURS

Temarios Temaris actualitzats
13 Temas
Simulacros de examen Qüestionari d'avaluació
18 Test
audio temarios Audio-temaris
6 Audios
vídeo clases Vídeo-clases
2 Vídeos
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs de preparació de Oposició d'Auxiliar d'Infermeria (ICS) s'imparteix en modalitat online i també en modalitat presencial en els nostres centres de Tarragona i Girona.

Treballar per a Sanitat i concretament d'Auxiliar d'Infermeria, et donarà l'oportunitat d'ajudar als altres, et sentiràs útil i la recompensa personal que donarà aquesta tasca és impagable. A més podràs exercir moltes funcions diferents. Tindràs una feina estable i amb totes les garanties que t'ofereix treballar per la funció pública

>> La Generalitat convocarà 30.000 places públiques (14/07/18)
El conseller de Administració Pública, Jordi Puigneró, ha anunciat que la Generalitat aprovarà aquesta tardor una oferta d'ocupació pública de gairebé 30.000 places, que s'aniran convocant al llarg de tota la legislatura. L'objectiu, reduir la temporalitat i "estabilitzar" l'administració catalana. Acutalment, el 36% del personal de l'administració catalana és temporal. El responsable d'aquest departament ha comparegut al Parlament per exposar les seves principals línies de treball.
Segons ha detallat el conseller, es convocaran 4.300 places de funcionaris d'Administració i Tècnics, 16.000 docents, 9.000 estatutaris de l'Institut Català de la Salut (ICS) i 685 de personal laboral.
 • Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
 • Jornada laboral continua
 • Salari aproximat de 1200 €/mes.
 • Excedències, dies d'assumptes propis.
 • Possibilitat de promoció interna.

Funcions de l'Auxiliar d'Infermeria en els diferents Serveis i Departaments:

 • En Departaments de quiròfan i esterilització.
 • En Departaments de Tocologia.
 • A Ràdio-Electrorradiologia
 • En Department de Laboratori.
 • En Servei de admissió.
 • En Departament de Consultes externes.
 • Al Servei de farmàcia.
 • A la Unitat de rehabilitacio.
 • En Ambulatoris.
 • Etc ..

El Mètode de formació de l'acadèmia Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada per que puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació i oferir-te un tracte més personal.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

A aquelles persones amb vocació de servei a la sociedad.Que gaudeixin fent aquesta tasca tan necessària i que dóna tantes recompenses personals.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

Normativa legal administrativa

Tema 1. L’Institut Català de la Salut. Organització i estructura central i territorial
Tema 2. Estatut Marc. Drets i deures
Tema 3. Funcions i competències del tècnic/a especialista de grau miitjà sanitari d’auxiliar d’infermeria. Organització i gestió de l’àrea de treball

Conceptes generals de l’Atenció Hospitalària

Tema 4. Sistema sanitari. Missió de l’hospital. Tipus d’hospitals. Estructura i funcionament de la unitat d’hospitalització
Tema 5. Concepte de salut i malaltia. Procés d’emmalaltir-se
Tema 6. Higiene hospitalària. Neteja. Desinfecció i esterilització. Tractament de la roba i eliminació de fems
Tema 7. Epidemiologia de les infeccions nosocomials. Cadena epidemiològica. Aïllaments. Precaucions universals
Tema 8. Higiene laboral. Risc professional
Tema 9. Aspectes legals i ètics
Tema 10. La funció de l’auxiliar d’infermeria com a membre de l’equip assistencial de l’àmbit hospitalari

El malalt i les seves necessitats bàsiques

Tema 11. Atenció al malalt en la necessitat d’alimentació. Higiene dels aliments. Tipus de dietes
Tema 12. Atenció al malalt en la necessitat d’eliminació. Vies d’eliminació
Tema 13. Atenció al malalt en la necessitat de mobilització. Canvis posturals
Tema 14. Atenció al malalt en la necessitat d’higiene. Higiene del malalt enllitat
Tema 15. Atenció al malalt en la necessitat de comunicació i aprenentatge. Tipus de comunicació. Principis d’educació sanitària.

Problemes de salut específics

Tema 16. Atenció al malalt quirúrgic. Preparació preoperatòria i postoperatòria
Tema 17. Atenció al malalt amb patologia infecciosa. Tuberculosi. Hepatitis. Sida
Tema 18. Atenció al malalt amb problemes de salut mental
Tema 19. Atenció al malalt drogodependent
Tema 20. Atenció al nadó i lactant
Tema 21. Atenció al malalt geriàtric. Protocols i procediments

Protocols i procediments

Tema 22. Procediments de rentar-se les mans
Tema 23. Administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica
Tema 24. Administració d’ènemes
Tema 25. Manipulació de drenatges i recollida de mostres. Precaucions
Tema 26. Preparació per a exploracions i proves diagnòstiques
Tema 27. Aplicació de fred i calor
Tema 28. Risc i prevenció d’úlceres per decúbit
Tema 29. Protocol d’acolliment del malalt
Tema 30. Protocol de trasllat del malalt
Tema 31. Primers auxilis
Tema 32. Reanimació cardiopulmonar
Tema 33. Protocol del malalt moribund. Cures post mortem

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de casa teva, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta, les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

Durant tot el període formatiu, el teu tutor i el teu preparador, sempre que ho sol·licitis, faran un seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, si ho necessites, avaluaran els teus avanços, resoldran tots els teus dubtes (en un termini màxim de 24h laborables).

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents plataformes educatives. La plataforma educativa Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que la nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta, 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és 'responsive', podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone ... i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.

icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado comodo-secureCurso certificado confianza-online Ekomi
icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Posseir la Nacionalitat espanyola o la d'un Estat membre de la Unió Europea.
Tenir 18 anys i no excedir l'edat de jubilació.
No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública.
No estar incurs en cap causa legal d'incompatibilitat o incapacitat legal, o que aquesta hagi prescrit.

- I uns requisits específics depenen de les places a les que s'opti:

en cas d'optar per les d'Auxiliar d'Infermeria o Auxiliar de Geriatria:

- Estar en possessió del títol de Tècnic Auxiliar de Clínica (FPI, rama sanitària o Mòdul professional nivell 2, rama sanitària)

- Estar en possessió del títol de Tècnic Grau Mig en Cuidadors Auxiliars d'Infermeria
en cas d'optar per les places de Cuidadors:

- Títol de Graduat Escolar, FP I, ESO, o qualsevol titulació estrangera homologada a Espanya

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.B. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions