cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Acadèmia d´Oposicions d'Administratiu de la Generalitat

Administratiu de la Generalitat

Oposició Oposició Duración del curso 2 anys ModalidadPresencial / Online
icono desplegable videos SELECCIÓ DE VÍDEOS MOSTRA DEL CURS

icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs de preparació de Administratiu de la Generalitat s'imparteix en modalitat online i també en modalitat presencial en els nostres centres de Tarragona i Girona.

Prepara't per treballar com a Administratiu de la Generalitat de Catalunya. A través de les oposicions adquiriràs feina fixa a l’administració amb tots els avantatges que això comporta com estabilitat laboral o la possibilitat de compatibilitzar vida laboral i familiar.

La Generalitat de Catalunya ha convocat el procediment selectiu per cobrir places d’Administratiu de la Generalitat de Catalunya. Aquestes places s’integren en el grup C1, dins del Cos Executiu.

>> La Generalitat convocarà 30.000 places públiques (14/07/18)
El conseller de Administració Pública, Jordi Puigneró, ha anunciat que la Generalitat aprovarà aquesta tardor una oferta d'ocupació pública de gairebé 30.000 places, que s'aniran convocant al llarg de tota la legislatura. L'objectiu, reduir la temporalitat i "estabilitzar" l'administració catalana. Acutalment, el 36% del personal de l'administració catalana és temporal. El responsable d'aquest departament ha comparegut al Parlament per exposar les seves principals línies de treball.
Segons ha detallat el conseller, es convocaran 4.300 places de funcionaris d'Administració i Tècnics, 16.000 docents, 9.000 estatutaris de l'Institut Català de la Salut (ICS) i 685 de personal laboral.

Funcions i competències professionals clau de l’escala administrativa del cos administratiu (subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya

Correspon a aquest cos i escala desenvolupar tasques administratives de col·laboració preparatòries o derivades de la gestió administrativa de caràcter superior, la comprovació de documentació i la preparació de la redacció dels documents que, per la seva complexitat, no siguin atribuïts a personal de categoria administrativa superior; tasques repetitives, bé manuals, bé mecanogràfiques, bé de càlcul numèric relacionades amb el treball de les diverses oficines; tasques d’informació i de despatx al públic en matèria administrativa, i, en general, tasques similars a les explicitades-

 1. Efectuar les activitats de suport administratiu en els diferents àmbits d’actuació de la Generalitat de Catalunya.
 2. Atendre els usuaris presencialment, telefònicament i/o a través de la gestió de les bústies de comunicació. Resoldre les consultes de manera autònoma, d’acord amb les indicacions rebudes.
 3. Fer el seguiment dels expedients i processos; tenir cura dels terminis i informar sobre el seu desenvolupament i les incidències i, si escau, resoldre-les, d’acord amb les indicacions rebudes, així com recollir, comprovar i tramitar la documentació relacionada.
 4. Preparar la documentació i mantenir-la organitzada i actualitzada.
 5. Elaborar documents administratius (comptables i pressupostaris; de personal, contractació, subvencions, etc.).
 6. Gestionar les entrades i sortides de documentació de la unitat, servei o edifici, seguint el procediment específic.
 7. Utilitzar les aplicacions i eines ofimàtiques per dur a terme les tasques pròpies.
 8. Dur a terme tasques de suport a l’organització d’agendes, reunions, esdeveniments, i altres tasques similars.
icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable
icono desplegable TEMARI boton desplegable
 1. Constitució i ordenament jurídic.
 2. Organització territorial de l'Estat.
 3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
 4. Institucions de la Generalitat de Catalunya.
 5. Administració pública i ciutadania.
 6. Organització de l'Administració de la Generalitat.
 7. Principis i tècniques de l'organització administrativa.
 8. L'acte administratiu.
 9. El procediment administratiu.
 10. Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l'Administració.
 11. Els contractes del sector públic.
 12. Procediment de la contractació administrativa.
 13. Gestió del patrimoni de la Generalitat
 14. Estructura i ordenació de l'ocupació pública.
 15. Accés a l'ocupació pública, mobilitat i carrera professional.
 16. Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
 17. Règim del personal laboral de l'Administració de la Generalitat.
 18. Seguretat Social. Sistema espanyol de Seguretat Social.
 19. La comptabilitat pública. L
 20. El pressupost de la Generalitat de Catalunya.
 21. Els recursos de la Generalitat de Catalunya.
 22. El pressupost per programes
 23. L'execució del pressupost
 24. Els crèdits pressupostaris i les modificacions
 25. El control pressupostari.
 26. Les administracions públiques
 27. Organització i qualitat
 28. Atenció al ciutadà i a la ciutadan
 29. Tractament i gestió de la documentació.
 30. Els documents administratius.
icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable
icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado comodo-secureCurso certificado confianza-online Ekomi
icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea.

Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

Segons l’article 76 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, per accedir al grup C, subgrup C1, s’exigeix la titulació de batxiller (LOE) o de tècnic (LOE). o equivalents.

No haver estar separat per causa d’expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.

Estar en disposició del nivell C de català.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.B. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions