Curs en emergències sanitàries online

Tècnic en Emergències Sanitàries

Curs FP Curs FP Duración del curso 1 Any
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

Totes les persones han de tenir la possibilitat de formar-se al llarg de la vida, dins i fora del sistema educatiu, per poder adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seves capacitats, coneixements, habilitats i aptituds per al seu creixement i desenvolupament personal i professional. Per aquesta raó, les administracions educatives organitzen periòdicament proves per obtenir directament els títols de Tècnic o Tècnic Superior de determinats cicles formatius de Formació Professional. Les proves es fan per a cada crèdit (assignatura / matèria) del cicle formatiu.

En Aulacat tant si estàs treballant i vols obtenir la Titulació i ampliar coneixements, com si aquestes en atur i vols obtenir la Titulació i treballar en un curt espai de temps t'ofereix una preparació adaptada a tots els horaris, des de casa ia través d'internet.

En Aulacat t'ajudem amb la preparació de totes les matèries, preparació del temari de les millors editorials, a través d'exàmens tipus test i una guia completa de tots els processos a seguir perquè obtinguis el títol d'una forma ràpida, econòmica i eficaç.

Què vaig a aprendre ?

Dur a terme activitats de tele-operació i tele-assistència sanitària, col·laborar en l'organització i desenvolupament dels plans d'emergència dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

Aquest professional serà capaç de:

Evacuar al pacient o víctima utilitzant les tècniques de mobilització i immobilització i adequant la conducció a les condicions del mateix, per realitzar un trasllat segur al centre sanitari de referència.

Aplicar tècniques de suport vital bàsic *ventilatorio i circulatori en situació de compromís i d'atenció bàsica inicial en altres situacions d'emergència.

Col·laborar en la classificació de les víctimes en tot tipus d'emergències i catàstrofes.

Donar suport psicològic bàsic al pacient, familiars i afectats en situacions de crisis i emergències sanitàries.

Atendre la demanda d'assistència sanitària rebuda als centres gestors de tele-operació i tele-assistència.

Ajudar al personal mèdic i d'infermeria en la prestació del suport vital avançat al pacient en situacions d'emergència sanitària.

Verificar el funcionament bàsic dels equips mèdics i mitjans auxiliars del vehicle sanitari.

Controlar i reposar les existències de material sanitari.

Aquests ensenyaments inclouen els coneixements necessaris per dur a terme les activitats de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.


En Aulacat et preparem per obtenir el teu Títol de Tècnic en Emergències Sanitàries amb el contingut que marca el currículum del Ministeri d'Educació, perquè superis les proves lliures.

icono desplegable videos SELECCIÓ DE VÍDEOS MOSTRA DEL CURS
video aulacat
curso online
icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

Curs dirigit a aquelles persones que vulguin treballar en el sector de la sanitat, en el camp del transport i emergències sanitàries, de la tele-assistència o en la coordinació d'urgències i emergències.

Amb aquesta formació, et convertiràs en un professional capacitat en un dels sectors amb major demanda en l'entorn laboral.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Requisits per obtenir la titulació privada acreditativa de AULACAT:
1. Tenir 18 anys.

En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'haurà de complir un dels següents requisits:

Tenir 18 anys, o complir-los l'any de la celebració de la prova, o 19 anys per els qui acreditin estar en possessió d'un títol de Tècnic en Grau Mitjà relacionat amb aquell al que es desitja obtenir. També s'ha de complir un dels següents requisits:
Títol en Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), 2º de BUP o Tècnic Auxiliar. haver superat els cursos comuns dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics del pla d'estudis de 1963. Títol de Tècnic en Grau Mitjà. Haver superat la prova d'accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

* El centre AULACAT no es fa responsable del no compliment dels requisits a matricular-se o de la pèrdua dels requisits al llarg de la durada del curs
icono desplegable TEMARI boton desplegable

Manteniment mecànic preventiu del vehicle.

Logística sanitària en emergències.

Dotació sanitària.

Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència.

Atenció sanitària especial en situacions d'emergència.

Evacuació i trasllat de pacients.

Suport psicològic en situacions d'emergència.

Planes d'emergències i dispositius de riscos previsibles.

Teleemergencias.

Anatomofisiología i patologia bàsiques.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

El curs de Tècnic en Emergències Sanitàries s’imparteix amb la modalitat online, pensada per a que puguis decidir on, quan i a quin ritme prefereixes estudiar. El suport per dur a terme aquest ensenyament és el Campus Virtual, una zona privada pels estudiants, una plataforma educativa que la nostra web posa a disposició dels alumes per tal de potenciar un acostament i que faci més àgil la relació entre el centre i l’alumne.

El sistema d’estudi es basa en un programa pràctic i interactiu:

El tutor online dissenya un pla d’estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El tutor online planifica i exposa els objectius d’estudi que l’alumne ha d’assolir.

L’alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor online resol tots aquells dubtes que l’alumne plantegi sobre el material treballat.

L’alumne realitza una prova d’avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot avançar cap al següent objectiu.

A més a més, el programa es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d’estudis totalment personalitzat a les necessitats de cada alumne i seguiment personalitzat durant tot el curs amb assessors pedagògics i professors experts en les matèries.

Avaluació contínua, que t’ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les mancances formatives per poder millorar-les.

Metodologia asíncrona i guiada: el tutor guiarà i orientarà als alumnes durant tota la seva formació adaptant les estratègies educatives en cada cas concret, respectant el ritme d’aprenentatge de cada alumne.

Comunicació interactiva amb el tutor a través del Campus Virtual i de les Aules de debat i discussió.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l’aplicabilitat dels coneixements apresos.

icono desplegable TITULACIÓ boton desplegable

Els ensenyaments impartits per aquest centre no condueixen a l'obtenció d'un títol amb validesa oficial de manera directa. L'alumne pot presentar-se a les proves lliures i oficials que convoquen els departaments d'educació de les diferents Comunitats Autònomes.

Una vegada finalitzat el curs amb una qualificació igual o superior a 5, l'alumne obtindrà un Certificat d'Aprofitament de Tècnic en Emergències Sanitàries, expedit per Aulacat.

En el cas de voler obtenir el Títol Oficial de l'Administració Pública i complir amb els requisits exigits pel Ministeri d'Educació, l'alumne pot presentar-se a les proves lliures i oficials que convoquen els departaments d'educació de les diferents Comunitats Autònomes, a través de les diferents convocatòries que es puguin convocar en tot el territori nacional, que es publicaran a la nostra pàgina web, tenint en compte que no totes les comunitats autònomes convoquen totes les famílies professionals en el mateix any.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions