Campus Virtual

Campus Online

En un escenari en el que les despeses són cada vegada més i els ingressos cada vegada menys, i si afegim la necessitat de treballadors més preparats a les empreses, la formació a distància cobra protagonisme ja que és una modalitat més econòmica i permet arribar a més persones. Les noves tecnologies han donat un fort impuls en aquest tipus de formació.

Els nostres cursos es duen a terme de manera on-line amb un tutor personal. El e-learning és una forma d’aprenentatge sustentada amb les Noves Tecnologies i Internet. Els estudiants, a través de la nostra plataforma de formació, tenen accés a tots els continguts del curs i a la seva avaluació, així com a altres eines de comunicació que permeten i faciliten la comunicació dels alumnes amb el professor.

La metodologia on-line d’AULACAT es centra en dos punts fonamentals: la facilitat d’ús per part de l’alumne i el seguiment continu del seu aprenentatge per part del seu tutor, amb l’objectiu d’aconseguir la major eficàcia formativa i una atenció personalitzada que fa de l’experiència on-line una oportunitat única de creixement didàctic més personal.

Per tot això, els eixos fonamentals de la formació on-line són el seguiment personal i la aplicabilitat pràctica de tot allò après, traslladant els valors del model de formació presencial a la capacitació on-line.

Durant la realització del curs en línia, MAI ESTARÀS SOL. Estarem amb tu fins que hagis superat el Curs amb èxit. El Tutor del curs i la resta de professionals que formem AULACAT t'ajudarem i t’acompanyarem durant tot el curs, marcant el ritme del teu treball, motivant-te, resolent els teus dubtes, fent el seguiment necessari per poder superar amb èxit el curs, i que així la teva formació s'ajusti a les expectatives que vas posar al començament.

El teu tutor realitzarà un seguiment del teu procés d'aprenentatge de manera continuada ajudant-te a aprofundir i consolidar els conceptes clau. D'aquesta manera resoldràs còmodament tots els teus dubtes i dificultats mantenint en tot el transcurs de la formació una relació directa que et garantirà el màxim rendiment dels teus estudis.

Campus online metodologia

Plataforma educativa

El Campus virtual és l’eina necessària per portar a terme aquest tipus d’ensenyament, és una Zona privada pels estudiants, la plataforma educativa que la nostra web posa a disposició dels alumnes per a potenciar un acostament i que faci més àgil la relació centre - alumne.

Aquesta plataforma educativa s’ha creat recentment per ampliar el seu públic i donar-li una orientació educativa més moderna per tal de donar un millor servei docent virtual.

Totes les novetats estan dissenyades amb l’objectiu d’orientar a l’alumne durant tot el seu procés formatiu. Entre aquestes coses hem de destacar el seguiment executiu del curs, els continguts educatius actualitzats contínuament, l’ajut i suport en tots els tràmits o el contacte vers missatges amb els tutors on-line.

En aquest cas, el nostre objectiu és que l’alumne pugui accedir a una formació de qualitat, eliminant les barreres del temps i de l’espai.

Campus Online

El que ens diferencia de la resta de plataformes educatives actuals és que els cursos que realitzem es desenvolupen de manera asíncrona i guiada, és a dir, cada estudiant marca el seu propi ritme d’aprenentatge. Així doncs, no és necessari connectar-se uns determinats dies i a unes hores determinades a l’aula virtual, d’aquesta manera pots realitzar l’aprenentatge de manera autònoma i al teu ritme.

Els cursos estan dissenyat per a que puguis decidir on, quan i a quin ritme prefereixes estudiar, encara que existeix una estructura bàsica i unes dates de control que ajuden al desenvolupament del curs i a que puguis aprofitar-lo al màxim. Els temes s’organitzen com a guia per setmanes, per donar-te el màxim de temps a aprendre el material.

L’avaluació del curs es portarà a terme mitjançant una avaluació continua i una avaluació final.

L’avaluació continua estarà formada per la participació de l’alumne durant el transcurs del curs i per l’avaluació que es portarà a terme al finalitzar cada unitat o tema mitjançant la realització de qüestionaris d’avaluació, proves de desenvolupament o exercicis pràctics.

Per superar el curs, hauràs d’obtenir una qualificació igual o superior a 5. La qualificació final s’obtindrà amb la mitjana ponderada de:

  • Exàmens d’avaluació continua: són una eina per tal de que el tutor pugui determinar si l’alumne ha après l’essència d’un tema abans d’avançar al següent. Aquestes proves ajudaran a determinar si estàs llest per continuar, o si val la pena repassar un cop més el tema anterior.
  • Examen final: la teva formació culminarà amb l’examen final, on podràs demostrar que domines tot el que has après i posat en pràctica al llarg de tot el curs.
  • Participació: es tindrà en compte la interacció amb el tutor. La participació mínima és de al menys una vegada cada dues setmanes pel seguiment i resolució de dubtes.