Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PAGS)

Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PAGS)

Accés Accés Duración del curso 1 Any
icono desplegable

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Si vols accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior (FP2), l'Escola Superior d'Adults AULACAT et dóna l'oportunitat de preparar-te les Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (FP2) amb garanties per superar-les. No esperis que ningú canviï el teu futur per tu, comença tu a canviar-ho ara! Inscriu-te!

Les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) permeten accedir a tots els cicles formatius de grau superior del sistema educatiu. Aquest ensenyament està dirigit a aquells alumnes que busquen uns estudis superiors, alternatius als de la Universitat, que els qualifiquin per a la incorporació al món laboral. Amb la superació d'un cicle formatiu de grau superior s'obté el títol de tècnic superior.

La formació professional capacita per a l'acompliment qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector.

Els cicles formatius de Grau Superior (CFGS) s'especialitzen en diferents sectors o famílies professionals: Arts gràfiques, Edificació i obra civil, Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica, Fusta, Moble i suro, Imatge i so, Indústries que es dediquen a extreure productes del subsòl, Informàtica i comunicacions, Instal·lació i manteniment, Marítim - Pesqueres, Tèxtil, Confecció i pell, Transport i manteniment de vehicles, Vidre i ceràmica, Activitats físiques i esportives, Agrària, Imatge personal, Indústries alimentàries, Química, Sanitat, Administració i gestió, Seguretat i medi ambient, Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Hostaleria i turisme, Serveis socioculturals i a la comunitat, etc.

Els Departaments d'Ensenyament  de les diferents Comunitats Autònomes convoquen cada any les proves d'accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir, però no tenen el títol de Batxillerat (o equivalent a l'efecte d'accés).

La Llei 2/2006 té com a objectiu revitalitzar l'opció de l'aprenentatge professional com una opció d'acord amb la voluntat d'un desenvolupament personal. Per aconseguir-ho es proposa la modernització de l'oferta, la seva adaptació als requeriments dels diferents sectors productius, la implicació de les empreses en el procés formatiu i la cerca d'un acostament als models dels països del nostre entorn.

El curs de Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (FP2) s'imparteix en la modalitat online o presencial als nostres centres de Tarragona i Girona, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació de Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. En la nostra acadèmia, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva formació; ens adaptem a la teva situació personal.

Si de debò desitges canviar el teu futur, Ara és el millor moment! Inscriu-te!

icono desplegable videos SELECCIÓ DE VÍDEOS MOSTRA DEL CURS
video aulacat
curso online
icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

A totes aquelles persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent).

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Requisits per obtenir la titulació privada acreditativa de AULACAT:
1. Tenir 18 anys.

En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'haurà de complir un dels següents requisits:

Per inscriure's a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l'any 2023) i no tenir cap titulació acadèmica o d'ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent, o curs específic d'accés).

* El centre AULACAT no es fa responsable del no compliment dels requisits a matricular-se o de la pèrdua dels requisits al llarg de la durada del curs
icono desplegable TEMARI boton desplegable

PART COMUNA

Consta de les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

PART ESPECÍFICA

Segons el cicle a què es vol accedir, cal triar 2 matèries de l’opció A, l’opció B o l’opció C.

  • Opció A. Famílies professionals
- Arts gràfiques
- Edificació i obra civil
- Electricitat i electrònica
- Energia i aigua
- Fabricació mecànica
- Fusta, moble i suro
- Imatge i so: excepte Producció d’audiovisuals I espectacles
- Indústries extractives
- Informàtica i comunicacions
- Instal·lació i manteniment
- Marítimopesquera: excepte CFGS aqüicultura
- Producció d’audiovisuals i espectacles
- Tèxtil, confecció i pell
- Transport i manteniment de vehicles
Matèries: tecnologia industrial, dibuix tècnic i física.
  • Opció B. Famílies professionals
- Activitats físiques i esportives
- Agrària
- Imatge personal
- Indústries alimentàries
- Marítimopesquera: només CFGS aqüicultura
- Química
- Sanitat
- Seguretat i medi ambient
Matèries: química, biologia, ciències de la Terra i medi ambient, i educació física (únicament per al CFGS animació d’activitats físiques i esportives i és obligatòria per a aquest cicle).
  • Opció C. Famílies professionals
- Administració i gestió
- Comerç i màrqueting
- Imatge i so: només CFGS producció d’audiovisuals i espectacles
- Hoteleria i turisme
- Serveis socioculturals i a la comunitat
Matèries: segona llengua estrangera (anglès o francès), psicologia i sociologia, geografia, economia de l’empresa.
icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de casa teva, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta, les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

La tutorització del curs serà sempre telemàtica, tenint a la disposició de l'alumne un tutor per a solucionar dubtes i correcció de tasques. Totes les tutories de formació i l'enviament de tasques es realitzaran mitjançant el campus virtual Aulafor.

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents plataformes educatives. La plataforma educativa Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que la nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta, 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és 'responsive', podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone ... i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.

icono desplegable TITULACIÓ boton desplegable

Els ensenyaments impartits per aquest centre no condueixen a l'obtenció d'un títol amb validesa oficial de manera directa. L'alumne pot presentar-se a les proves lliures i oficials que convoquen els departaments d'educació de les diferents Comunitats Autònomes.

Una vegada finalitzat el curs amb una qualificació igual o superior a 5, l'alumne obtindrà un Certificat d'Aprofitament de Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PAGS), expedit per Aulacat.

En el cas de voler obtenir el Títol Oficial de l'Administració Pública i complir amb els requisits exigits pel Ministeri d'Educació, l'alumne pot presentar-se a les proves lliures i oficials que convoquen els departaments d'educació de les diferents Comunitats Autònomes, a través de les diferents convocatòries que es puguin convocar en tot el territori nacional, que es publicaran a la nostra pàgina web, tenint en compte que no totes les comunitats autònomes convoquen totes les famílies professionals en el mateix any.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions