Tècnic en Atenció Sociosanitària

Tècnic en Atenció Sociosanitària

Curs FP Curs FP Duración del curso 1 Any ModalidadPresencial / Online

DADES DEL CURS

icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs de preparació de Tècnic en Atenció Sociosanitària s'imparteix en modalitat online i també en modalitat presencial en els nostres centres de Tarragona i Girona.

És un cicle dirigit a persones dinàmiques, amb capacitat per treballar en equip, i que vulguin exercir la seva activitat professional en el sector dels serveis socioculturals i a la comunitat en empreses privades del sector o creant la seva pròpia empresa.

Totes les persones han de tenir la possibilitat de formar-se al llarg de la vida, dins i fora del sistema educatiu, per poder adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seves capacitats, coneixements, habilitats i aptituds per al seu creixement i desenvolupament personal i professional. Per aquesta raó, les administracions educatives organitzen periòdicament proves per obtenir directament els títols de Tècnic o Tècnic Superior de determinats cicles formatius de Formació Professional. Les proves es fan per a cada crèdit (assignatura / matèria) del cicle formatiu.

En Aulacat tant si estàs treballant i vols obtenir la Titulació i ampliar coneixements, com si aquestes en atur i vols obtenir la Titulació i treballar en un curt espai de temps t'ofereix una preparació adaptada a tots els horaris, des de casa ia través d'internet.

En Aulacat t'ajudem amb la preparació de totes les matèries, preparació del temari de les millors editorials, a través d'exàmens tipus test i una guia completa de tots els processos a seguir perquè obtinguis el títol d'una forma ràpida, econòmica i eficaç. Al llarg d'aquest cicle formatiu els alumnes aprenen:
 • Organitzar, preparar i controlar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció física a persones amb necessitats específiques
 • Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial a persones amb necessitats específiques
 • Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat convivencial
 • Realitzar l'Administració>, gestió i comercialització en una petita empresa o taller.

En Aulacat et preparem per obtenir el teu Títol de Tècnic en Atenció Sociosanitària amb el contingut que marca el currículum oficial del Ministeri d'Educació, perquè et presentis a les proves lliures que convoquen anualment les comunitats autònomes.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable
A aquelles persones que els agradi treballar com:
 • Governanta / i, supervisor, responsable de planta, dins d'una institució residencial destinada a cura de persones amb necessitats específiques: majors, discapacitats, convalescents i crònics de llarga durada.
 • Cuidador de persones majors, discapacitades físiques, psíquiques o sensorials, en les diferents institucions existents.
 • Assistent d'atenció domiciliària
icono desplegable TEMARI boton desplegable
- Al centre educatiu, a través d'una formació teoricopràctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

 • Planificació i control de les intervencions
 • Atenció sanitària
 • Higiene
 • Atenció i suport psicosocial
 • Oci i temps lliure de col · lectius específics
 • Suport domiciliari
 • Alimentació i nutrició familiar
 • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
 • Necessitats físiques i psicosocials de col · lectius específics
 • Comunicació alternativa
 • Relacions en l'equip de treball
 • Formació i orientació laboral
icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable
El curs de Tècnic en Atenció Sociosanitària s’imparteix en una modalitat semipresencial que permet als alumnes estudiar còmodament des de casa, al seu ritme i amb el suport d’un preparador que l’ajudarà i el guiarà durant tota la formació.

El sistema d’estudi es basa en un programa pràctic, interactiu i cíclic:
 • 1. El preparador dissenya un pla d’estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.
 • 2. El preparador planifica i exposa els objectius d’estudi que l’alumne ha d’assolir.
 • 3. L’alumne treballa el tema planificat des de casa.
 • 4. Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l’alumne plantegi sobre el material treballat.
 • 5. L’alumne realitza una prova d’avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot avançar cap al següent objectiu.

A més a més, el programa es basa en els següents eixos pedagògics:
 • Pla d’estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.
 • Seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.
 • Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l’alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d’estudi.
 • Avaluació continua durant tot el curs que t’ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les mancances formatives per poder millorar-les.
 • Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l’aplicabilitat dels coneixements apressos.
 • Doble Titulació: un cop acabat el curs amb una qualificació igual o superior a 5, l’alumne obtindrà el diploma oficial Aulacat del curs, així com el certificat d’aprofitament i el programa formatiu d’aquest que l’acredita i el capacita com a tal. I, en el cas de complir els requisits hi ha la possibilitat d’obtenir el títol de l’Administració Pública corresponent.
icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado verisignCurso certificado acticCurso certificado confianza-online
icono desplegable TITULACIÓ boton desplegable

Una vegada finalitzat el curs amb una qualificació igual o superior a 5, l'alumne obtindrà un Certificat d'Aprofitament de Tècnic en Atenció Sociosanitària, expedit per Aulacat.

En el cas de voler obtenir el Títol Oficial de l'Administració Pública i complir amb els requisits exigits pel Ministeri d'Educació, l'alumne pot presentar-se a les proves lliures i oficials que convoquen els departaments d'educació de les diferents Comunitats Autònomes, a través de les diferents convocatòries que es puguin convocar en tot el territori nacional, que es publicaran a la nostra pàgina web, tenint en compte que no totes les comunitats autònomes convoquen totes les famílies professionals en el mateix any.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Requisits per obtenir la titulació privada acreditativa de AULACAT:
1. Tenir 18 anys.

En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'hauran de complir els següents requisits:
Tenir 18 anys, o complir-los l'any de la celebració de la prova, o 19 anys per els qui acreditin estar en possessió d'un títol de Tècnic en Grau Mitjà relacionat amb aquell al que es desitja obtenir. També s'ha de complir un dels següents requisits:
Títol en Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), 2º de BUP o Tècnic Auxiliar. haver superat els cursos comuns dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics del pla d'estudis de 1963. Títol de Tècnic en Grau Mitjà. Haver superat la prova d'accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

* El centre AULACAT no es fa responsable del no compliment dels requisits a matricular-se o de la pèrdua dels requisits al llarg de la durada del curs
move icon Sol·licita informació

CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions
google