CURSOS TIC del SOC 100% subvencionats per Dones a l'atur. ¡Apunta't Ara!

Curs en instal·lacions elèctriques i automàtiques

Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques

Curs FP Curs FP Duración del curso 1 Any
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

Totes les persones han de tenir la possibilitat de formar-se al llarg de la vida, dins i fora del sistema educatiu, per poder adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seves capacitats, coneixements, habilitats i aptituds per al seu creixement i desenvolupament personal i professional. Per aquesta raó, les administracions educatives organitzen periòdicament proves per obtenir directament els títols de Tècnic o Tècnic Superior de determinats cicles formatius de Formació Professional. Les proves es fan per a cada crèdit (assignatura / matèria) del cicle formatiu.

En Aulacat tant si estàs treballant i vols obtenir la Titulació i ampliar coneixements, com si aquestes en atur i vols obtenir la Titulació i treballar en un curt espai de temps t'ofereix una preparació adaptada a tots els horaris, des de casa ia través d'internet.

En Aulacat t'ajudem amb la preparació de totes les matèries, preparació del temari de les millors editorials, a través d'exàmens tipus test i una guia completa de tots els processos a seguir perquè obtinguis el títol d'una forma ràpida, econòmica i eficaç.

Què vaig a aprendre i fer?

Muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal · lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

Aquest professional serà capaç de:

Configurar i calcular instal · lacions i equips.

Muntar els elements components de xarxes de distribució de baixa tensió i elements auxiliars.

Muntar els equips i canalitzacions associats a les instal · lacions elèctriques i automatitzades i infraestructures de telecomunicacions en edificis.

Instal·lar i mantenir màquines elèctriques rotatives i estàtiques.

Mantenir i reparar instal · lacions i equips.

Establir la logística associada al muntatge i manteniment.

Elaborar pressupostos, documentació tècnica i documentació administrativa.

Verificar el funcionament de la instal·lació.

Aquests ensenyaments inclouen els coneixements necessaris per dur a terme les activitats de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.

La formació establerta en el conjunt de mòduls professionals del Títol garanteix el nivell de coneixement exigit en el carnet d'Instal·lador Autoritzat en baixa tensió, tant en la Categoria bàsica com en la d'especialista.

En finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar en el muntatge i el manteniment d'infraestructures de telecomunicació en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal · lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics.

Continuar estudiant cursos d'especialització professional.

La preparació per la prova d'accés a cicles de grau superior.

Un altre cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.

El Batxillerat en qualsevol modalitat.

Quines són les sortides professionals?

Instal·lador-mantenidor electricista.

Electricista de construcció.

Electricista industrial.

Electricista de manteniment.

Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics.

Instal·lador-mantenidor d'antenes.

Instal·lador de telecomunicacions en edificis d'habitatges.

Instal·lador-mantenidor d'equips i instal·lacions telefòniques.

Muntador d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica.


En Aulacat et preparem per obtenir el teu Títol de Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques amb el contingut que marca el currículum del Ministeri d'Educació, perquè superis les proves lliures.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable
icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Requisits per obtenir la titulació privada acreditativa de AULACAT:
1. Tenir 18 anys.

En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'haurà de complir un dels següents requisits:

Tenir 18 anys, o complir-los l'any de la celebració de la prova, o 19 anys per els qui acreditin estar en possessió d'un títol de Tècnic en Grau Mitjà relacionat amb aquell al que es desitja obtenir. També s'ha de complir un dels següents requisits:
Títol en Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), 2º de BUP o Tècnic Auxiliar. haver superat els cursos comuns dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics del pla d'estudis de 1963. Títol de Tècnic en Grau Mitjà. Haver superat la prova d'accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

* El centre AULACAT no es fa responsable del no compliment dels requisits a matricular-se o de la pèrdua dels requisits al llarg de la durada del curs
icono desplegable TEMARI boton desplegable

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són:


Automatismes industrials.

Electrònica.

Electrotècnia.

Instal·lacions elèctriques interiors.

Instal·lacions de distribució.

Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis

Instal·lacions domòtiques.

Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Màquines elèctriques.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

icono desplegable TITULACIÓ boton desplegable

Els ensenyaments impartits per aquest centre no condueixen a l'obtenció d'un títol amb validesa oficial de manera directa. L'alumne pot presentar-se a les proves lliures i oficials que convoquen els departaments d'educació de les diferents Comunitats Autònomes.

Una vegada finalitzat el curs amb una qualificació igual o superior a 5, l'alumne obtindrà un Certificat d'Aprofitament de Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques, expedit per Aulacat.

En el cas de voler obtenir el Títol Oficial de l'Administració Pública i complir amb els requisits exigits pel Ministeri d'Educació, l'alumne pot presentar-se a les proves lliures i oficials que convoquen els departaments d'educació de les diferents Comunitats Autònomes, a través de les diferents convocatòries que es puguin convocar en tot el territori nacional, que es publicaran a la nostra pàgina web, tenint en compte que no totes les comunitats autònomes convoquen totes les famílies professionals en el mateix any.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions