Inicio > Cursos FP > Electricitat / Mecànica > Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques

Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques

Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques

Curs FP Curs FP Duración del curso 1 Any ModalidadOnline

DADES DEL CURS

icono desplegableDESCRIPCIÓ DEL CURS
Totes les persones han de tenir la possibilitat de formar-se al llarg de la vida, dins i fora del sistema educatiu, per poder adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seves capacitats, coneixements, habilitats i aptituds per al seu creixement i desenvolupament personal i professional. Per aquesta raó, les administracions educatives organitzen periòdicament proves per obtenir directament els títols de Tècnic o Tècnic Superior de determinats cicles formatius de Formació Professional. Les proves es fan per a cada crèdit (assignatura / matèria) del cicle formatiu.

En Aulacat tant si estàs treballant i vols obtenir la Titulació i ampliar coneixements, com si aquestes en atur i vols obtenir la Titulació i treballar en un curt espai de temps t'ofereix una preparació adaptada a tots els horaris, des de casa ia través d'internet.

En Aulacat t'ajudem amb la preparació de totes les matèries, preparació del temari de les millors editorials, a través d'exàmens tipus test i una guia completa de tots els processos a seguir perquè obtinguis el títol d'una forma ràpida, econòmica i eficaç.
Què vaig a aprendre i fer?

Aquest professional serà capaç de:


Construir, explotar i mantenir línies i instal · lacions de distribució d'energia elèctrica en mitjana i baixa tensió i centres de transformació

Construir, mantenir i explotar instal · lacions singulars i d'automatització d'edificis

Realitzar la construcció d'equips electrotècnics de distribució d'energia elèctrica, així com per a la protecció i el control de màquines elèctriques.

Construir, mantenir i assajar màquines elèctriques, estàtiques i rotatives

Realitzar el manteniment preventiu i correctiu de les instal · lacions del seu àmbit

Realitzar l'administració, gestió i comercialització en una petita empresa o tallerEn finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:


Instal·lador de línies elèctriques

Muntador de centres de producció

Electricista general

Instal·lador electricista d'edificis

Electricista industrial

Muntador de quadres elèctrics

Bobinador

Instal·lador electrònic d'edificis

Instal·lador d'antenes

Instal·lador d'equips telefònics

Reparador d'electrodomèstics


Seguir estudiant:


La preparació per realitzar la prova d'accés a cicles de grau superior.

Un altre cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.

El Batxillerat en qualsevol modalitatQuines són les sortides professionals?

Aquest professional exerceix la seva activitat en els subsectors d'empreses electrotècniques tant públiques com privades.

En Aulacat et preparem per obtenir el teu Títol de Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques amb el contingut que marca el currículum oficial del Ministeri d'Educació, perquè et presentis a les proves lliures que convoquen anualment les comunitats autònomes.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable
icono desplegable TEMARI boton desplegable
Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:


Instal·lacions elèctriques d'enllaç i centres de transformació

Instal·lacions singulars en habitatges i edificis

Instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis

Manteniment de màquines elèctriques

 


Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

Relacions en l'equip de treball

Qualitat

Seguretat en les instal·lacions elèctriques

Electrotècnia

Instal·lacions elèctriques d'interior

Automatismes i quadres elèctrics

Formació i orientació laboral.

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable
icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado verisignCurso certificado acticCurso certificado confianza-online
icono desplegable TITULACIÓ boton desplegable

Una vegada finalitzat el curs amb una qualificació igual o superior a 5, l'alumne obtindrà un Certificat d'Aprofitament de Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques, expedit per Aulacat.

En el cas de voler obtenir el Títol Oficial de l'Administració Pública i complir amb els requisits exigits pel Ministeri d'Educació, l'alumne pot presentar-se a les proves lliures i oficials que convoquen els departaments d'educació de les diferents Comunitats Autònomes, a través de les diferents convocatòries que es puguin convocar en tot el territori nacional, que es publicaran a la nostra pàgina web, tenint en compte que no totes les comunitats autònomes convoquen totes les famílies professionals en el mateix any.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Requisits per obtenir la titulació privada acreditativa de AULACAT:
1. Tenir 18 anys.

En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'hauran de complir els següents requisits:
Tenir 18 anys, o complir-los l'any de la celebració de la prova, o 19 anys per els qui acreditin estar en possessió d'un títol de Tècnic en Grau Mitjà relacionat amb aquell al que es desitja obtenir. També s'ha de complir un dels següents requisits:
Títol en Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), 2º de BUP o Tècnic Auxiliar. haver superat els cursos comuns dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics del pla d'estudis de 1963. Títol de Tècnic en Grau Mitjà. Haver superat la prova d'accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

* El centre AULACAT no es fa responsable del no compliment dels requisits a matricular-se o de la pèrdua dels requisits al llarg de la durada del curs
move icon Sol·licita informació

Contacta amb nosaltres i t'informarem sobre les característiques d'aquest curs

google

CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
compra segura Compra segura Consulta les condicions
0