Oposicions de Transportistes

Capacitació per al transport per carretera de mercaderies

Curs Curs Duración del curso 1 any
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

La capacitació de transportista és el títol necessari per ser propietari d'una targeta de transports tant en vehicle lleuger com pesat. Una vegada obtinguda aquesta targeta, et podràs dedicar a l'activitat del transport públic de mercaderies interior i internacional per carretera. També podràs aportar aquesta capacitació professional a un tercer, obtenint uns ingressos extres per això.

Cada any tens dues oportunitats d'obtenir la titulació necessària per portar la documentació de qualsevol transportista o muntar la teva pròpia empresa de transport.

El Mètode de formació Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada per que puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són pas cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal.

Aquest curs és el mitjà més eficaç per poder aprendre les matèries exigides, entendre correctament la mecànica dels exàmens, i entrenar-se per la prova que haurà de realitzar l'aspirant.

El curs ha estat elaborat perquè l'aspirant comprengui una sèrie de conceptes bàsics del transport, exercicis tipus test i supòsits pràctics resolts i desenvolupats, aprofundint en aquells temes que es demanen en l'examen oficial.

Manejarà sense problemes la normativa aplicable al transport, classes d'autoritzacions, règim sancionador, pesos i dimensions dels vehicles, les mercaderies peribles i perilloses, etc .. aplicant a tots els test i supòsits pràctics que se li proposen a l'alumne perquè a aquest no li quedi cap dubte.

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

A aquells treballadors en actiu que treballen per compte aliè en empreses relacionades amb el transport de mercaderies per carretera.

A aquelles persones que volen obtenir la Capacitació professional per a posteriorment aportar a empreses familiars, cònjuges o directius d'empreses de transport que obligatòriament la necessiten.

A professionals que presten els seus serveis dins d'empreses de transport i activitats auxiliars.

A petits empresaris que volen transformar la seva empresa i dotar de majors mitjans de transport i logística.

A persones que presten els seus serveis en associacions del sector, Cooperatives de treball associat, etc ..

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Requisits per obtenir la titulació privada acreditativa de AULACAT:
1. Tenir 18 anys.

* El centre AULACAT no es fa responsable del no compliment dels requisits a matricular-se o de la pèrdua dels requisits al llarg de la durada del curs
icono desplegable TEMARI boton desplegable

1 Elements de dret privat

1.1 El contracte mercantil de transport terrestre de mercaderies.

1.2 El Conveni relatiu al contracte de transport internacional de mercaderies per carretera (CMR).

2 El transportista com a empresari mercantil.

2.1 L'empresari mercantil.

2.2 La societat mercantil.

2.3 La societat anònima.

2.4 La societat de responsabilitat limitada.

2.5 La societat cooperativa.

3 Dret social

3.1 Obligacions dels empresaris en matèria de Seguretat Social.

3.2 Els contractes laborals.

4 Dret fiscal

4.1 L'impost sobre el valor afegit sobre els serveis de transport.

4.2 L'impost sobre la renda de les persones físiques.

4.3 Impost sobre societats.

5 Gestió comercial i financera de l'empresa

5.1 El crèdit bancari. Obertura de crèdit ordinari.

5.2 El contracte de fiança.

5.3 El contracte de "leasing" o arrendament financer.

5.4 El pressupost com a instrument de planificació i de control de l'empresa.

5.5 El màrqueting.

5.6 Informatització de l'empresa.

6 Accés al mercat

6.1 Accés a la professió de transportista de mercaderies per carretera.

6.2 Documents relatius a la realització dels serveis de transport.

6.3 Control del transport.

7 Normes d'explotació i tècniques

7.1 Pesos i dimensions màximes autoritzats als vehicles.

7.2 Distinció entre vehicles lleugers i pesants.

7.3 Protecció física de la mercaderia.

7.4 El transport intermodal, concepte.

7.5 Transport d'animals vius

8 Seguretat en carretera

8.1 Normes aplicables en matèria de circulació dels vehicles

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

La formació s'imparteix amb la modalitat online o semipresencial, pensada perquè puguis decidir on, com, quan i a quin ritme prefereixes estudiar.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de casa teva, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, ...), la prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en aquest tipus de proves

MODALITAT ONLINE

Per a la realització de la formació online posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la teva formació. És una zona privada per als estudiants per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta, les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema, ens adaptem a la teva situació personal i adaptem la teva programació formativa.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés de l'alumne als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

La tutorització del curs serà sempre telemàtica, tenint a la disposició de l'alumne un tutor per a solucionar dubtes i correcció de tasques. Totes les tutories de formació i l'enviament de tasques es realitzaran mitjançant el campus virtual Aulafor.

El sistema d'estudi online es basa en un programa pràctic i interactiu

El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.

El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, la plataforma corregeix automàticament i si has aprovat pots continuar amb el següent tema, sempre al teu propi ritme.

El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents plataformes educatives. La plataforma educativa Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que la nostra escola posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta, 365 dies / 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és 'responsive', podràs accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet, Ipad, Pc, Mac, Iphone ... i des de qualsevol sistema operatiu Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.

icono desplegable TITULACIÓ boton desplegable

Una vegada finalitzat el curs amb una qualificació igual o superior a 5, l'alumne obtindrà un Certificat d'Aprofitament de Capacitació per al transport per carretera de mercaderies, expedit per Aulacat.

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions