cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Certificat de Professionalitat d'Implantació i animació d’espais comercials (COMP0108)

COMP0108: Implantació i animació d’espais comercials

Cert. Professionalitat Cert. Professionalitat Duración del curso 310 ModalidadPresencial / Online
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs de preparació de COMP0108: Implantació i animació d’espais comercials s'imparteix en modalitat online i també en modalitat presencial en els nostres centres de Tarragona i Girona.

Tens experiència professional en el sector comercio i ara vols acreditar-la? Amb el Certificat de Professionalitat d'Implantació i Animació d'Espais Comercials, de AULACAT Escola Superior d'Adults, podràs acreditar la teva experiència professional en la implantació i animació d'espais comercials.

Si has treballat com a organitzador de punts de venda en autoserveis; encarregat de botiga o secció; responsable de promocions en el punt de venda; especialista en implantació d'espais comercials; merchandiser; aparadorista professional o dissenyador d'espais comercials, però no tens cap títol per acreditar-ho. Ara és el moment! Matricula't en el Certificat de Professionalitat d'Implantació i animació d'espais comercials de AULACAT i et formarem per obtenir l’anhela’t certificat!

La principal finalitat dels certificats de professionalitat és:

Acreditar les qualificacions professionals o les unitats de competència recollides en els mateixos, independentment de la seva via d'adquisició, bé sigui a través de la via formativa, o mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació, segons el desenvolupament de l'article 8 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

El certificat de professionalitat té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i els òrgans competents de les Comunitats Autònomes.

L'expert en implantació i animació d'espais comercials desenvolupa la seva activitat professional en: l'àrea de comercialització i distribució comercial, per compte propi o aliena; en establiments comercials petits, mitjans o grans; empreses d'organització d'esdeveniments comercials, fires, exposicions; empreses de consultoria de màrqueting; agències de publicitat i departaments de màrqueting d'organitzacions en general. El sector comercio és el principal àrea en el qual pot desenvolupar la seva activitat.

La realització d'aquest curs, presencial o a distància, de la nostra acadèmia AULACAT et formarà per a: definir, organitzar i supervisar la implantació i animació d'espais comercials interna i externament, d'acord a les especificacions i criteris de qualitat establerts, en condicions de seguretat, prevenció de riscos i respecte a la normativa vigent.

El curs -online o presencial- de certificat de professionalitat de l'acadèmia AULACAT d'Implantació i animació d'espais comercials (COMP0108) et dotarà dels coneixements necessaris para:

Establir la implantació d'espais comercials.

Organitzar la implantació de productes/serveis en la superfície de venda

Organitzar i controlar les accions promocionals en espais comercials

Organitzar i supervisar el muntatge d'aparadors en l'establiment comercial.


Identificació del certificat de professionalitat

Denominació: Implantació i animació d'espais comercials

Codi: COMP0108

Família Professional: Comerç i màrqueting

Nivell de qualificació professional: 3

Qualificació professional de referència: COM158_3 Implantació i animació d'espais comercials. (RD 1087/2005 de 16 de setembre)

Una vegada finalitzat el curs, si a través de la teva experiència laboral o formació has adquirit competències professionals que encara no tens reconegudes, existeix la possibilitat d'inscriure's en una convocatòria pública de l'Administració Autonòmica corresponent.

Una vegada inscrit, ACREDITA'T és una eina especialment dissenyada perquè trobar de manera individualitzada i sempre a títol orientatiu, les competències professionals que podria intentar acreditar a partir de la seva experiència laboral.

El teu certificat de professionalitat acreditarà la teva qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals. D'aquesta forma la teva experiència professional en el sector del comerç serà reconeguda i equiparada d'alguna manera a una formació professional.

El Mètode de formació de Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. En la nostra acadèmia, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva formació; ens adaptem a la teva situació personal. No t'ho pensis més Inscriu-te!

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

El curs de COMP0108: Implantació i animació d’espais comercials està dirigit a l'acreditació de les unitats de competència a través de l'experiència laboral i de les vies no formals de formació mitjançant les diferents convocatòries d'acreditació de competències.

A treballadors en actiu que desitgen acreditar la seva activitat professional en el sector en el qual treballen. En aquest cas el màrqueting i les relacions públiques.

A treballadors aturats que desitgen reincorporar-se al món laboral en el mateix sector en el qual treballaven. En aquest cas el màrqueting i les relacions públiques.

A tots aquells que desitgin acreditar les diferents unitats de competència que abasta aquest curs a través de l'experiència laboral i de les vies no formals de formació, mitjançant les diferents convocatòries d'acreditació de competències.

A les persones interessades en la implantació i animació d'espais comercials i a totes les persones interessades a formar-se en aquest àmbit.

A treballadors i aturats que pretenguin desenvolupar el seu treball en els sectors i subsectors en els quals capacita aquest curs: comerç al detall, comerç a l'engròs, comerç integrat i associat, agències comercials, i en la resta de sectors productius exercint activitats de marxandatge i promocionals de productes i serveis.

icono desplegable TEMARI boton desplegable
UNITATS FORMATIVES
Relació de mòduls formatius:

MF0501_3: Implantació d'espais comercials. (90 hores)

MF0502_3: Implantació de productes i serveis. (70 hores)

MF0503_3: Promocions en espais comercials. (70 hores)

MF0504_3: Aparadorisme comercial. (80 hores)

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable
MODALITAT SEMIPRESENCIAL

El curs semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de la teva casa, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les classes presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.


El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El teu preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les teves necessitats

El teu preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que has d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria en l'acadèmia el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.


El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, etc.), prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en la realització d'aquest tipus de proves.


MODALITAT ONLINE / A DISTÀNCIA

Per a la realització del curs online / a distància posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina indispensable per realitzar la teva formació. És una zona privada per als estudiants que fomenta l'acostament i que agilita la relació Centro/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta 24 hores, els 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema. Ens adaptem a la teva situació personal i adaptem al teu ritme la programació formativa.

La metodologia online se centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

Durant tot el període formatiu, el teu tutor i el teu preparador realitzaran un seguiment dels teus progressos, reforcessin la teva formació amb materials complementaris. Sempre que ho sol·licitis avaluaran els teus avanços i resoldran tots els teus dubtes (en un termini màxim de 24h laborables).


El Campus Virtual

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives existents al mercat. El Campus Virtual Aulafor és l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. Es tracta d'una zona privada que la nostra acadèmia posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i agilitar la relació Centro/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta 365 dies/ 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és responsive i permet accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet (Ipad, Pc, Mac, Iphone) i amb qualsevol sistema operatiu (Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.).

icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado comodo-secureCurso certificado confianza-online
icono desplegable TITULACIÓ boton desplegable
Posibilitat de doble:

Una vegada finalitzat el curs amb una qualificació igual o superior a 5, l'alumne obtindrà un Certificat d'Aprofitament de COMP0108: Implantació i animació d’espais comercials, expedit per Aulacat.

En el cas de voler obtenir el Títol Oficial del Certificat de Profesionalidad de l'Administració Pública i complir amb els requisits exigits pel Ministeri de Treball, l'alumne pot presentar-se a les convocatòries lliures i oficials que convoquen els serveis d'ocupació pública estatals o de les diferents Comunitats Autònomes amb competències, segons el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, del reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral (BOE num. 205, 25.8.2009).

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Requisits per obtenir la titulació privada acreditativa de AULACAT:
1. Tenir 18 anys.

En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'haurà de complir un dels següents requisits:

Títol de Batxillerat, Certificat de professionalitat del mateix nivell, Prova d'Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior, Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional, Prova d'Accés a la Universitat (PAU) para majors de 25 i/o 45 anys. * El centre AULACAT no es fa responsable del no compliment dels requisits a matricular-se o de la pèrdua dels requisits al llarg de la durada del curs

move icon Sol·licita informació

CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions
google