cursos tarragona
cursos girona
cursos online

Certificat de Professionalitat d'Assistència a la Direcció (ADGG01108)

ADGG01108: Assistència a la Direcció

Cert. Professionalitat Cert. Professionalitat Duración del curso 530 hores ModalidadPresencial / Online
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs de preparació de ADGG01108: Assistència a la Direcció s'imparteix en modalitat online i també en modalitat presencial en els nostres centres de Tarragona i Girona.

Sempre has desenvolupat la teva carrera professional en l'àmbit del secretariat, però no tens cap acreditació? Amb el curs –presencial o online- de Certificat de Professionalitat d'Assistència a la Direcció, de AULACAT Escola Superior d'Adults, podràs acreditar la teva experiència professional.

Si has treballat com a secretària/o de Direcció; secretària/o en general o d'assistent a la Direcció, però no tens cap títol per acreditar-ho. Ara és el moment! Matricula't en el curs –presencial o online- d'Assistència a la Direcció de AULACAT i et formarem per obtenir el certificat!

Un certificat de professionalitat és un document que acredita a un treballador/a en una qualificació professional del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals. Té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i els òrgans competents de les Comunitats Autònomes.

Els assistents a la Direcció desenvolupen la seva activitat professional per compte d'algú, en grans i mitjanes empreses, tant d'àmbit nacional com a multinacional, públiques i privades, així com en l'Administració Pública i en organitzacions internacionals de caràcter governamental i no governamental.

Es tracta d'un tècnic que actua depenent i com a assistent de la Direcció i dels responsables dels òrgans de gestió i administració, podent prendre decisions amb autonomia i responsabilitat per delegació de la Direcció.

Està present en tots els sectors productius a l'àrea de Direcció, així com en l'Administració Pública, destacant pel seu alt grau de transectorialidad.

Identificació del certificat de professionalitat

Denominació: Assistència a la Direcció

Codi: ADGG0108

Família Professional: Administració i gestió

Nivell de qualificació professional: 3

Qualificació professional de referència: ADG309_3. Assistència a la Direcció (RD 107/2008, d'1 de febrer).

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. En la nostra acadèmia, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de la teva casa, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

La nostra acadèmia Aulacat realitza avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

El perfil professional del certificat de professionalitat està definit per les unitats de competència del catàleg Nacional de qualificacions professionals a les quals dóna resposta el certificat de professionalitat.

Unitats de competència

UC0982_3: Administrar i gestionar amb autonomia les comunicacions de la Direcció.

UC0983_3: Gestionar de forma proactiva activitats d'assistència a la en matèria d'organització.

UC0986_3: Elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats.

UC0984_3: Comunicar-se en anglès, amb un nivell d'usuari competent C1 (usuari competent domini operatiu eficaç- nivell avançat-), en les activitats d'assistència a la Direcció.

UC0985_2: Comunicar-se en una llengua estrangera diferent de l'anglès, amb un nivell d'usuari independent B2 (usuari avançat equivalent a un intermedi alt), en les activitats d'assistència a la Direcció.

ACREDITA'T

Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el lloc de treball o mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies no formals de formació. Per tant, són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial.

El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació permet a les persones que participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o les dues coses.

Aquest procediment permet demostrar que la persona capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència pot aconseguir una acreditació oficial.

QUALIFICA'T

A Catalunya també existeix el programa QUALIFICA'T destinat a persones parades, en risc de desocupació i treballadors en actiu que no tenen cap tipus de titulació acadèmica, els quals rebran formació gràcies a aquest programa. En concret, a través de tres accions: mitjançant l'accés a una part dels plans d'estudi de formació professional, validant la formació continuada impartida per les empreses o convalidant l'experiència laboral per unitats formatives de FP.

D'aquesta manera, les persones que accedeixin a aquests cursos podran demostrar quins són els seus coneixements i convalidar-los, més endavant, si decideixen cursar un cicle formatiu per completar els seus estudis.

El teu certificat de professionalitat acreditarà la teva qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals. D'aquesta forma la teva experiència professional en el sector del comerç serà reconeguda i equiparada d'alguna manera a una formació professional. No t'ho pensis més! Inscriu-te!

En l'Acadèmia AULACAT portem més de 18 impartint formació presencial i online. Molts estudiants han aconseguit acreditar la seva qualificació professional en la branca de Gestió i Administració! I tu, per què no ho intentes?

Si de debò desitges canviar el teu futur, Ara és el millor moment!

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

El curs de ADGG01108: Assistència a la Direcció està dirigit a l'acreditació de les unitats de competència a través de l'experiència laboral i de les vies no formals de formació mitjançant les diferents convocatòries d'acreditació de competències.

A treballadors en actiu que desitgen acreditar la seva activitat professional en el sector en el qual treballen. En aquest cas el màrqueting i les relacions públiques.

A treballadors aturats que desitgen reincorporar-se al món laboral en el mateix sector en el qual treballaven. En aquest cas el màrqueting i les relacions públiques.

A tots aquells que desitgin acreditar les diferents unitats de competència que abasta aquest curs a través de l'experiència laboral i de les vies no formals de formació, mitjançant les diferents convocatòries d'acreditació de competències.

A les persones interessades en la implantació i animació d'espais comercials i a totes les persones interessades a formar-se en aquest àmbit.

A treballadors i aturats que pretenguin desenvolupar el seu treball en els sectors i subsectors en els quals capacita aquest curs: comerç al detall, comerç a l'engròs, comerç integrat i associat, agències comercials, i en la resta de sectors productius exercint activitats de marxandatge i promocionals de productes i serveis.

icono desplegable TEMARI boton desplegable

MF0982_3: (Transversal) Administració i gestió de les comunicacions de la (80 h)

MF0983_3: Gestió de reunions, viatges i esdeveniments. (120 h)

• UF0324: Gestió del temps, recursos i instal•lacions (30 h)
• UF0325: Organització de reunions i esdeveniments (60 h)
• UF0326: Organització de viatges nacionals i internacionals (30 h)

MF0986_3: (Transversal) Elaboració, tractament i presentació de documents de treball (140 h)

• UF0327: (Transversal) Recopilació i tractament de la informació amb processadors de text (60 h)
• UF0328: (Transversal) Organització i operacions amb fulls de càlcul i tècniques de representació gràfica de documents (40 h)
• UF0329: (Transversal) Elaboració i edició de presentacions amb aplicacions informàtiques (40 h)

MF0984_3: Anglès professional per a l'assistència a la Direcció. (110 h)

• UF0330: Interpretació de les activitats orals i escrites d'assistència a la Direcció en llengua anglesa. (30 h)
• UF0331: Interaccions orals en l'entorn empresarial. (50 h).
• UF0332: Elaboració de documentació soci-professional. (30 h)

MF0985_2: Llengua estrangera professional diferent de l'anglès per a l'assistència a la Direcció. (80 h)

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable
MODALITAT SEMIPRESENCIAL

El curs semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de la teva casa, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les classes presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

El sistema d'estudi semipresencial es basa en un programa pràctic i interactiu:

El teu preparador dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les teves necessitats

El teu preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que has d'aconseguir.

L'alumne treballa el tema planificat des de casa.

Durant les sessions de tutoria en l'acadèmia el preparador resol tots aquells dubtes que l'alumne planteja sobre el material treballat.

L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot seguir avançant cap al següent objectiu.

El programa d'estudis semipresencial es basa en els següents eixos pedagògics:

Pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne i seguiment individualitzat per part del teu preparador durant tota la formació.

Un màxim de 2 tutories presencials a la setmana amb el teu preparador, a escollir per l'alumne, per poder resoldre tots els dubtes sobre el material d'estudi.

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Preparació psicològica per a totes aquelles oposicions que ho requereixin. Preparem tot tipus de proves psicotècniques (agilitat mental, numèrica, raonament, etc.), prova de personalitat i fins a tres simulacres d'entrevista personal amb personal qualificat en aquest camp i amb molta experiència en la realització d'aquest tipus de proves.

MODALITAT ONLINE / A DISTÀNCIA

Per a la realització del curs online / a distància posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat.

El Campus Virtual Aulafor serà l'eina indispensable per realitzar la teva formació. És una zona privada per als estudiants que fomenta l'acostament i que agilita la relació Centro/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta 24 hores, els 365 dies de l'any.

Per a nosaltres, els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema. Ens adaptem a la teva situació personal i adaptem al teu ritme la programació formativa.

La metodologia online se centra en dos punts fonamentals:

L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés als continguts, com, quan i on vulguis.

El seguiment continu del teu aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol.

Durant tot el període formatiu, el teu tutor i el teu preparador realitzaran un seguiment dels teus progressos, reforcessin la teva formació amb materials complementaris. Sempre que ho sol•licitis avaluaran els teus avanços i resoldran tots els teus dubtes (en un termini màxim de 24h laborables).

El CAMPUS VIRTUAL

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives existents al mercat. El Campus Virtual Aulafor és l'eina necessària per dur a terme LA TEVA formació. Es tracta d'una zona privada que la nostra acadèmia posa a la disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i agilitar la relació Centro/Alumne. La disponibilitat del Campus és absoluta 365 dies/ 24 hores.

El nostre Campus Virtual Aulafor és responsive i permet accedir des de qualsevol dispositiu d'última generació amb connexió a internet (Ipad, Pc, Mac, Iphone) i amb qualsevol sistema operatiu (Windows, IOS, Android, Windows Phone, etc.).

icono desplegable CURS CERTIFICAT boton desplegable
Curso certificado sgs-iso-9001Curso certificado comodo-secureCurso certificado confianza-online
icono desplegable TITULACIÓ boton desplegable
Posibilitat de doble:

Una vegada finalitzat el curs amb una qualificació igual o superior a 5, l'alumne obtindrà un Certificat d'Aprofitament de ADGG01108: Assistència a la Direcció, expedit per Aulacat.

En el cas de voler obtenir el Títol Oficial del Certificat de Profesionalidad de l'Administració Pública i complir amb els requisits exigits pel Ministeri de Treball, l'alumne pot presentar-se a les convocatòries lliures i oficials que convoquen els serveis d'ocupació pública estatals o de les diferents Comunitats Autònomes amb competències, segons el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, del reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral (BOE num. 205, 25.8.2009).

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Requisits per obtenir la titulació privada acreditativa de AULACAT:
1. Tenir 18 anys.

En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'haurà de complir un dels següents requisits:

Títol de Batxillerat, Certificat de professionalitat del mateix nivell, Prova d'Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior, Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional, Prova d'Accés a la Universitat (PAU) para majors de 25 i/o 45 anys. * El centre AULACAT no es fa responsable del no compliment dels requisits a matricular-se o de la pèrdua dels requisits al llarg de la durada del curs

move icon Sol·licita informació

CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions
google