Curs d'Assistència a la Direcció

Assistència a la Direcció

Curs Professional Curs Professional Duración del curso 530 hores
icono desplegable DESCRIPCIÓ DEL CURS

Matricula't ara al curs –presencial o online- d'Assistència a la Direcció d' AULACAT!

Els assistents a la Direcció desenvolupen la seva activitat professional per compte d'algú, en grans i mitjanes empreses, tant d'àmbit nacional com a multinacional, públiques i privades, així com en l'Administració Pública i en organitzacions internacionals de caràcter governamental i no governamental.

Aquest curs online no reglat pren com a referència el temari i els continguts del curs ADGG01108: Assistència a la Direcció.

Es tracta d'un tècnic que actua depenent i com a assistent de la Direcció i dels responsables dels òrgans de gestió i administració, podent prendre decisions amb autonomia i responsabilitat per delegació de la Direcció.

Està present en tots els sectors productius a l'àrea de Direcció, així com en l'Administració Pública, destacant pel seu alt grau de transectorialidad.

El Mètode de formació Aulacat t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. En la nostra acadèmia, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per a la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

La preparació semipresencial et permet combinar les tutories presencials amb la formació a distància des de la teva casa, al teu ritme i amb el suport d'un preparador que t'ajudarà i et guiarà durant tota la formació. Les tutories presencials s'imparteixen als nostres centres de Tarragona i Girona.

La nostra acadèmia Aulacat realitza avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les dificultats formatives per poder millorar-les.

El perfil professional del Curs professional està definit per les unitats de competència del catàleg Nacional de qualificacions professionals a les quals dóna resposta el Curs professional.

Unitats de competència

Administrar i gestionar amb autonomia les comunicacions de la Direcció.

Gestionar de forma proactiva activitats d'assistència a la en matèria d'organització.

Elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats.

Comunicar-se en anglès, amb un nivell d'usuari competent C1 (usuari competent domini operatiu eficaç- nivell avançat-), en les activitats d'assistència a la Direcció.

Comunicar-se en una llengua estrangera diferent de l'anglès, amb un nivell d'usuari independent B2 (usuari avançat equivalent a un intermedi alt), en les activitats d'assistència a la Direcció.

ACREDITA'T

Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el lloc de treball o mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies no formals de formació. Per tant, són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial.

El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació permet a les persones que participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un Curs professional, un títol de formació professional o les dues coses.

Aquest procediment permet demostrar que la persona capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència pot aconseguir una acreditació oficial.

QUALIFICA'T

A Catalunya també existeix el programa QUALIFICA'T destinat a persones parades, en risc de desocupació i treballadors en actiu que no tenen cap tipus de titulació acadèmica, els quals rebran formació gràcies a aquest programa. En concret, a través de tres accions: mitjançant l'accés a una part dels plans d'estudi de formació professional, validant la formació continuada impartida per les empreses o convalidant l'experiència laboral per unitats formatives de FP.

D'aquesta manera, les persones que accedeixin a aquests cursos podran demostrar quins són els seus coneixements i convalidar-los, més endavant, si decideixen cursar un cicle formatiu per completar els seus estudis.

El teu Curs professional acreditarà la teva qualificació professional dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals. D'aquesta forma la teva experiència professional en el sector del comerç serà reconeguda i equiparada d'alguna manera a una formació professional. No t'ho pensis més! Inscriu-te!

En l'Acadèmia AULACAT portem més de 18 impartint formació presencial i online. Molts estudiants han aconseguit acreditar la seva qualificació professional en la branca de Gestió i Administració! I tu, per què no ho intentes?

Si de debò desitges canviar el teu futur, Ara és el millor moment!

icono desplegable DIRIGIT A boton desplegable

El curs de Assistència a la Direcció està dirigit a l'acreditació de les unitats de competència a través de l'experiència laboral i de les vies no formals de formació mitjançant les diferents convocatòries d'acreditació de competències.

A treballadors en actiu que desitgen acreditar la seva activitat professional en el sector en el qual treballen. 

A treballadors aturats que desitgen reincorporar-se al món laboral en el mateix sector en el qual treballaven. 

A tots aquells que desitgin acreditar les diferents unitats de competència que abasta aquest curs a través de l'experiència laboral i de les vies no formals de formació, mitjançant les diferents convocatòries d'acreditació de competències.

A les persones interessades en la implantació i animació d'espais comercials i a totes les persones interessades a formar-se en aquest àmbit.

A treballadors i aturats que pretenguin desenvolupar el seu treball en els sectors i subsectors en els quals capacita aquest curs: comerç al detall, comerç a l'engròs, comerç integrat i associat, agències comercials, i en la resta de sectors productius exercint activitats de marxandatge i promocionals de productes i serveis.

icono desplegable REQUISITS boton desplegable

Requisits per obtenir la titulació privada acreditativa de AULACAT:
1. Tenir 18 anys.

En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'haurà de complir un dels següents requisits:

Títol de Batxillerat, Certificat de professionalitat del mateix nivell, Prova d'Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior, Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional, Prova d'Accés a la Universitat (PAU) para majors de 25 i/o 45 anys.

* El centre AULACAT no es fa responsable del no compliment dels requisits a matricular-se o de la pèrdua dels requisits al llarg de la durada del curs
icono desplegable TEMARI boton desplegable

MF0982_3: (Transversal) Administració i gestió de les comunicacions de la (80 h)

MF0983_3: Gestió de reunions, viatges i esdeveniments. (120 h)

• UF0324: Gestió del temps, recursos i instal·lacions (30 h)
• UF0325: Organització de reunions i esdeveniments (60 h)
• UF0326: Organització de viatges nacionals i internacionals (30 h)

MF0986_3: (Transversal) Elaboració, tractament i presentació de documents de treball (140 h)

• UF0327: (Transversal) Recopilació i tractament de la informació amb processadors de text (60 h)
• UF0328: (Transversal) Organització i operacions amb fulls de càlcul i tècniques de representació gràfica de documents (40 h)
• UF0329: (Transversal) Elaboració i edició de presentacions amb aplicacions informàtiques (40 h)

MF0984_3: Anglès professional per a l'assistència a la Direcció. (110 h)

• UF0330: Interpretació de les activitats orals i escrites d'assistència a la Direcció en llengua anglesa. (30 h)
• UF0331: Interaccions orals en l'entorn empresarial. (50 h).
• UF0332: Elaboració de documentació soci-professional. (30 h)

MF0985_2: Llengua estrangera professional diferent de l'anglès per a l'assistència a la Direcció. (80 h)

icono desplegable PROGRAMA FORMATIU boton desplegable

El curs d'Assistència a la Direcció s'imparteix amb la modalitat online, pensada perquè puguis decidir on, quan i a quin ritme prefereixes estudiar. El suport per dur a terme aquest ensenyament és el Campus Virtual, una zona privada per als estudiants. És una plataforma educativa que la nostra web posa a la disposició dels alumnes per potenciar un acostament i que faci més àgil la relació entre el centre i l'alumne.

Els principals eixos pedagògics amb els quals es basa aquest programa formatiu són:

Pla d'estudis totalment personalitzat a les necessitats de cada alumne i seguiment personalitzat durant tot el curs amb assessors pedagògics i professors experts en les matèries.

Avaluació contínua, que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius i a detectar les manques formatives per poder millorar-les.

Metodologia asíncrona i guiada: el tutor guiarà i orientarà als alumnes durant tota la seva formació adaptant les estratègies educatives en cada cas concret, respectant el ritme d'aprenentatge de cada alumne.

Comunicació interactiva amb el tutor a través del Campus Virtual i de les Aules de debat i discussió.

Resolució de tots els dubtes que et puguin sorgir durant l'estudi en un termini màxim de 24 hores.

Programa pràctic, interactiu i cíclic:

1. Tutor: Planifica el tema a treballar.

2. Alumne: Treballa el tema planificat.

3. Tutor: Resol els dubtes plantejats per l'alumne

4. Alumne: Realitza una prova d'avaluació contínua sobre el tema.

5. Tutor: en funció del resultat de la prova, decideix si cal reforçar el tema o pot avançar al següent tema.

icono desplegable TITULACIÓ boton desplegable
Posibilitat de doble:

Una vegada finalitzat el curs amb una qualificació igual o superior a 5, l'alumne obtindrà un Certificat d'Aprofitament de Assistència a la Direcció, expedit per Aulacat.

En el cas de voler obtenir el Títol Oficial de l'Administració Pública i complir amb els requisits exigits pel Ministeri de Treball, l'alumne pot presentar-se a les convocatòries lliures i oficials que convoquen els serveis d'ocupació pública estatals o de les diferents Comunitats Autònomes amb competències, segons el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, del reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral (BOE num. 205, 25.8.2009).

move icon Sol·licita informació

Responsable del fitxer: C.T. SL. Finalitat: enviament d'informació sobre cursos via email i telèfon. Legitimació: consentiment. Destinataris: no es comunicaran les dades a tercers. Drets: accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir les dades, així com altres drets. Pot consultar informació addicional i detallada en nostra politica de privacitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRES CURSOS
bonificable Cursos 100% bonificables Si ets treballador o empresari
certificacion Certificació acreditativa Al final del curs
tutor Tutor personal Per resoldre els teus dubtes
Presencial / Online Campus virtualAules i materials en un click
compra segura Compra segura Consulta les condicions